PSY222 Úvod do politické psychologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:30 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 2/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující se základními teoriemi a aktuálními poznatky politické psychologie. Důraz je kladen zejména na propojení politické psychologie s poznatky tradičních psychologických disciplín, rozvíjení kritického pohledu na možnosti a limity psychologického výzkumu politiky a na aplikaci politické psychologie na současné politické dění.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním pojmům, poznatkům a teoriím, které se týkají vztahu člověka a politiky;
- porozumět možnostem a limitům využití psychologie při studiu politických témat;
- aplikovat poznatky politické psychologie na současné politické dění;
- posoudit kvalitu psychologických výzkumů politiky z hlediska jejich silných stránek a nedostatků;
- napsat argumentační esej podloženou odbornou literaturou.
Osnova
 • 1. Co je politická psychologie?
 • 2. Politická socializace a její produkty
 • 3. Politické postoje a politické ideologie
 • 4. Iracionalita v politice
 • 5. Politika a osobnost (osobnost politika)
 • 6. Autoritářská osobnost
 • 7. Psychologie moci, autorita, vůdcovství
 • 8. Terorismus, extrémismus a nacionalismus
 • 9. Demokracie, hodnoty v politice, důvěra v instituce
 • 10. Politická komunikace
 • 11. Politické a volební chování
Literatura
 • COTTAM, Martha L., Elena MASTORS, Thomas PRESTON a Beth DIETZ. Introduction to political psychology. 3rd edition. and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. x, 522. ISBN 9781848726727. info
 • HOUGHTON, David Patrick. Political psychology : situations, individuals, cases. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. x, 329. ISBN 9780415833820. info
 • PANCER, S. Mark. The psychology of citizenship and civic engagement. New York: Oxford University Press, 2015. x, 211. ISBN 9780199752126. info
 • Growing into politics : contexts and timing of political socialisation. Edited by Simone Abendschön. 1st pub. Colchester: ECPR Press, 2013. x, 280. ISBN 9781907301421. info
 • The Oxford handbook of political psychology. Edited by Leonie Huddy - David O. Sears - Jack S. Levy. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. xvii, 986. ISBN 9780199760107. info
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. URL info
 • Political psychology : key readings. Edited by John T. Jost - Jim Sidanius. New York: Psychology Press, 2004. xiii, 497. ISBN 1841690694. info
 • Political psychology. Edited by Kristen R. Monroe. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum, 2002. vii, 456. ISBN 0805838872. info
 • Thinking about political psychology. Edited by James H. Kuklinski. New York: Cambridge University Press, 2002. ix, 354 p. ISBN 0521593778. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
 • Explorations in political psychology. Edited by Shanto Iyengar - William J. McGuire. Durham: Duke University Press, 1993. ix, 484. ISBN 0822313014. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuze, čtení, písemné přípravy na základě četby.
Metody hodnocení
Aktivní účast na čtyřech diskuzních seminářích (vč. odevzdání písemných příprav na základě četby; 4 x 10 bodů), argumentační esej (max. 25 bodů), závěrečný písemný test (max. 35 bodů). Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba celkově získat alespoň 61 bodů.
Informace učitele
Kontaktní osoba je Jan Šerek (e-mail: serek@fss.muni.cz). Individuální konzultace probíhají po skončení přednášek či po domluvě e-mailem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/PSY222

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:37, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému