SOC587 Antropologické teorie

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 U32
Předpoklady
Schopnost číst odbornou literaturu v anglickém jazyce. Úspěšné absolvování kurzu vyžaduje pročíst 25 strán odborného textu v ang. jazyce týdenně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/50, pouze zareg.: 1/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem magisterského kursu Antropologické teorie je 1) nabídnout studujícím základní přehled o debatách a antropologických teoriích, které jsou živou součástí soudobé antropologie, 2) prostřednictvím přednášek a seminářů provést studující konkrétními způsoby aplikace teorií, které jsou svázány s aktuálně probíhajícími výzkumy vyučujících a v neposlední řadě 3) inspirovat sdílení a debaty vyrůstající z pravidelné četby textů, výzkumných poznámek či stávajících či začínajících magisterských výzkumů. Kurz Antropologické teorie nabízí vhled do současných teorií, konceptů a analytických nástrojů, které jsou součástí například: obecné teorie kritické antropologie, fenomenologické teorie, teorie temporality, teorie biosociality, posthumanismu, obratu k materialitě, feminismu, současné teoretické debaty týkající se etnicity, atd. Kurz je postaven na spolupráci vyučujících antropologie, kteří do svých přednášek zahrnou jak svoje nejnovější inspirace ze svých výzkumů, tak také propojení s klasickými teoretickými debatami (linie funkcionalismu, symbolismu, post/strukturalismu či interpretativismu, atd.), tak že tvoří rozmanitý, nicméně vzájemně propojený celek. Obsah bude také rámován texty z časopisů, jako jsou např. Antropological Theory, International Migration Review, a Sociological Theory. Ideálním cílem tohoto kurzu je provokovat studující k samostatnému promýšlení, k dialogu, a ke smysluplné aplikaci teoretických konceptů, se kterými se v kurzu seznámí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen orientovat se v základních textech současných vybraných teoretických i aplikovaných antropologických směrů. Bude schopen přenést teoretická témata a přístupy do aplikované roviny, do oblasti jako např. příbuzenství, vzdělávání, tělo a tělesnost, migrace, nebo materiální život věcí. Bude schopen napsat kritickou antropologickou esej na zadané téma.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu.
 • 2. Antropos dnes_ postava člověka, teorie posthumanismu
 • Biosocialita a společnost_ BioTeorie, technologie
 • 3. Ozvěny feministických teorií v antropologii
 • 4. Výzvy současné etnografie
 • 5. Současné teorie a etnicita
 • 6. Vzdělávání a odškolnění: současné teorie antropologie výchovy a dětství
 • 7. Čtecí týden
 • 8. Proces konceptualizace při zkoumání transnacionální migrace
 • 9. Antropologizace sociologie Pierra Bourdieu pomoci fenomenologické teorie životního světa
 • 10. Teorie temporality v antropologii sociálního života
 • 11. Obrat k materialitě
 • 12. Dluh a ekonomika z antropologické perspektivy
 • 13. Prezentace studujících/závěrečný workshop témat
Literatura
  povinná literatura
 • RABINOW, Paul. Anthropos today : reflections on modern equipment. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003. viii, 159. ISBN 0691115664. info
 • RAPPORT, Nigel a Joanna OVERING. Social and cultural anthropology : the key concepts. 1st pub. London: Routledge, 2000. xii, 464. ISBN 0415181569. info
  doporučená literatura
 • ORTNER, Sherry B. Anthropology and social theory : culture, power, and the acting subject. Durham: Duke University Press, 2006. 188 s. ISBN 0822338645. info
 • DANT, Tim. Critical social theory : culture, society and critique. 1st pub. London: SAGE Publications, 2003. 176 s. ISBN 0761954791. info
Výukové metody
- přednášky
- semináře
- debaty
Metody hodnocení
- esej - participace na debatách - resume textů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.