SPP216 Práce s klientem v manželské a rodinné poradně

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Tomáš Novák (přednášející)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s problematikou řešenou v manželské a rodinné poradně. Na základě rozboru reálných případů poznávají základní zásady laického i odborného poradenství v rámci jednotlivých oblastí výše uvedeného poradenství. V první části lekce jsou rozebírány aktuální problémy byť v pozměněné osobnostní identitě. Ve druhé části jsou k rozboru diskusí použity dopisy klientů. Opět identifikačně pozměněné.
Cílem kurzu je poznat styl myšlení manželského poradce a zásady jeho intervence.
Osnova
 • Osnova kurzu - modelově pro 12 lekcí
 • 1. - 2. lekce: Zásady laického poradenství. Rozdíl mezi laickým a stávajícím odborným poradenstvím.
 • 3. - 5. lekce: Základní problémy předmanželské – adaptace, mýty o manželství, sladění představ, nepsaná partnerská smlouva, typy lásky.
 • 6. - 10. lekce: Manželský konflikt – nevěra, žárlivost, zásahy druhých lidí, obtíže sladění dvou kariér, alkohol atd. Sem řadíme i bezdětnost a velmi stručně i její řešení formou náhradní rodinné péče.
 • 11. - 12. lekce: Předrozvodová a rozvodová problematika, dopad rozvodu na děti, trauma zavrženého rodiče.
Literatura
 • NOVÁK, Tomáš a Hana DRINOCKÁ. Partnerské a rodinné poradenství : práce s klienty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 198 s. ISBN 8024715260. info
 • GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 144 s. ISBN 9788024717883. info
 • HARGAŠOVÁ, Marta a Tomáš NOVÁK. Předmanželské poradenství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 9788024717302. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., V nakl. Por. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 8073670488. info
 • NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. ISBN 8024713160. info
 • NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 9788024714493. info
Metody hodnocení
Student napíše esej, která je na konci kurzu předmětem diskuse s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.