SPR816 Programy socialniho rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
2/0/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chudá (cvičící)
Mgr. Lucie Hejtmánková (pomocník)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 5. 10. 14:40–16:10 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 2. 11. 14:40–16:10 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 7. 12. 14:40–16:10 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPR816/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
SPR816/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá
SPR816/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
SPR816/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Vašečka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Sociální práce (program FSS, N-SP)
 • Sociální práce (program FSS, N-SP, směr Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích)
 • Sociální práce (program FSS, N-SP, směr Sociální práce "mikro" - případové poradenství)
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat?
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat vzájemné ovlivňování strategie organizace a personální strategie, veřejné sociální politiky a sociální politiky v organizaci.
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat problematiku nediskriminace v práci a rovných šancí.
Kurz učí sestavit program řešení vybraného dílčího úkolu z oblasti sociálního rozvoje v organizaci.
Osnova
 • Řízení sociálního rozvoje v organizaci
 • Práce a kvalita pracovního života I.
 • Diskriminace v organizaci
 • Rovné pracovní příležitosti - gendrová nerovnost
 • Rovné pracovní příležitosti - zdravotní handicap jako sociální aspekt nerovnosti na trhu práce
 • Harmonizace práce a rodiny
 • Kvalita pracovního života v organizaci II
 • Úkoly personálního manažera v sociálním rozvoji.
 • Zabezpečení lidských zdrojů.
 • Komunikace.
 • Pracovní hodnocení
 • Péče o zaměstnance
Literatura
 • Armstrong, M., 1999. Personální management. Praha: Grada Publishing.
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Koubek, J., 1995. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press.
 • Machovcová, K. 2006. Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. Výzkumná zpráva, Gender Studies o.p.s. Projektu EU Equal „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • Plamínek, J., Fišer, R., 2005. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Werther, W.B., Davis,K., Lidský faktor a personální management. Praha: Grada Publishing. Pp.
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV.
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
3 domácí úkoly - zpracování tezí Diskuse v hodině Četba Písemný test Písemné zadání
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2013/SPR816