ZUR241 Stylistics (workshop)

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jiřina Salaquardová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 12:00–13:40 AVC
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 20 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
ZUR 241 Stylistics (selected chapters: comment, opinion, editorial, column) This interactive course covers the various forms of news genres in the print media. Via a set of tests and stylistic exercises students discover their ability to apply their (earlier acquired) knowledge in practice. They will learn how to carry out thorough text improvement – using a collection of authentic journalistic texts. They will also undertake more detailed stylistical partial exercises. Team work forms an important part of the teaching method.
Syllabus
 • Syllabus outline for Stylistics course (comment, column, feature) 1. Comment – genre characteristics. Searching for a topic, originality. Sources of inspiration. Writer models. 2. Choice of topic (type of medium). Lexicon, stylistic approaches, forms (exercises). 3. Composition. Introduction, making the point. 4. Text analysis I – comment genre (team work). Summary of errors. 5. Text analysis II – comment genre (team work). Summary of errors. 6. Column – genre characteristics. Searching for a topic, originality. Sources of inspiration. Writer models. Choice of topic (type of medium). Lexicon, stylistic approaches, forms (exercises). 7. Text analysis I – column genre (team work). Summary of errors. 8. Text analysis II – column genre (team work). Summary of errors. 9. Feature – genre characteristics. Searching for a topic. Research. Sources of inspiration. Writer models. 10. Text analysis I – feature genre (team work). Summary of errors. 11. Text analysis II – feature genre (team work). Summary of errors.
Literature
 • J: Obrázky z domova a z ciziny. Československý spisovatel, 1983. Praha. Neruda, J.: Z Hlasu do Národních listů (soubor fejetonů). Kvasnička a Hampl, 1924. Praha. Neruda, J.: Co se v Praze všecko děje (výbor z fejetonů). Albatros, 1985. Praha.
 • Kovářík, V.: Kytka za kloboukem Jana Nerudy. Československý spisovatel. Praha 1977. Borovský, K. H.: Dílo I. Československý spisovatel 1986. Janáčkovy feuilletony z LN. 50. Ročenka Dobročinného komitétu, 1938, Brno.
 • Jesenská, M.: Cesta k jednoduchosti. Barrister&Principál. Brno 1995. Křepelka, K.: Ztracené kuře. Vetus via 1999. Brno. Šimečka, M.: Konec nehybnosti. Lidové noviny 1990. Praha. Křesťan, R.: Jak se do lesa volá. Maja. Ostrava 1992.
 • Štorkán, Karel: Publicistické žánry. Novinář. Praha, 1980. Peroutka, F.: O věcech obecných I., II. Praha: SPN, 1991. Vaculík, L.: Srpnový rok. Praha: MF, 1990; Jaro je tady. Praha: MF, 1990. Vaculík, L.: Dřevěná mysl (Poslední slova 02–08) Dokořán 2008
 • Boučková, T.: Jen si tak trochu schnít. Petrov 2004. Brno. Rychlík B.: Konec žebřiňáků. Petrov, 2001. Brno. Buchwald, Art: Copak jsem vám někdy lhal? (100+1 sloupek). Lidové noviny. 1992 Praha.
 • Coelho, P. : Jako řeka, jež plyne (vyprávění z let 1998–2005) ARGO. 2006 Praha.Klíma, J.: Boží mobil (fejetony, sloupky, ministory). Nakladatelství Andrej Šťastný, Praha 2003. Vybíral, Z.: Vyšokovaný svět (eseje a glosy z let 1997–02). Konfrontace, 2003
 • Koudelka, P.: Proč je to horší, když je to lepší (66 katastrofických fejetonů). Sláfka. 2005, Praha. Dědeček, J.: Bát se a krást (sloupky, črty a fejetony z let 1993–2004). Galén. 2005, Praha. Kratochvil, J.: Brno nostalgické i ironické. Petrov 2001.
 • Dolanská, N.: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1994. Mencher, Melvin Basi c Media Writing. Columbia University, 1996.
 • Čapek, K: Italské listy (cestopisné fejetony) 1923 Praha. Čapek, K.: Anglické listy (cestopisné fejetony) 1924, Praha. Čapek, K. O nejbližších věcech (sloupky). 1925, Praha. Čapek, K: Výlet do Španěl (cestopisné fejetony). 1930, Praha.
 • Čapek, K.: O věcech obecných čili Zoon politikon (fejetony a stati) 1932, Praha. Čapek, K.: Obrázky z Holandska (cestopisné fejetony) 1932, Praha. Čapek, K: Kalendář ( sloupky) .1940, Praha. Čapek, K.: O lidech (sloupky). 1940, Praha.
 • K.: Ratolest a vavřín (sloupky). 1947, Praha. Čapek, K: Obrázky z domova (fejetony a sloupky). 1953, Praha. Čapek, K: Věci kolem nás (fejetony a sloupky)1954, Praha. Čech, S. Losos mého pradědečka. Mladá fronta. Praha 1958
Assessment methods
final written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/ZUR241