ZUR300k Professional speaking

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Anna Luštická (seminar tutor)
MgA. Tereza Páclová (seminar tutor)
Mgr. Radovan Plášek (seminar tutor)
Mgr. Barbora Telferová (seminar tutor)
Bc. Monika Fűrstová (assistant)
Mgr. Jan Miškov (assistant)
Mgr. Martin Vérteši (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 16:00–17:40 Studio 527
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní povědomí o jednotlivých složkách profesionálního mluveného projevu. Kurz se zaměří zejména na jeho formální stránku. Výuka bude založena na praktických cvičeních, díky kterým si studenti vyzkouší práci s hlasem a různé typy profesionálního mluveného projevu používané zejména v oboru žurnalistiky.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do předmětu, proces komunikace a jeho specifika v profesionálním projevu mluvčích/žurnalistů
 • 2. Improvizace, mluvní cvičení
 • 3. Ortoepie, práce s hlasem, cvičení artikulace, relaxační techniky
 • 4. Intonace, příprava a čtení zprávy
 • 5. Kontakt s respondentem, telefonát
 • 6. Argumentace, logika vyjadřování
 • 7. Zpovídání respondenta, natáčení synchronu
 • 8. Vedení rozhovoru + HOST
 • 9. Mluvení na kameru, stand-up
 • 10. Živý vstup
 • 11. Analýza vlastních záznamů a porovnání s profesionály
Teaching methods (in Czech)
praktická cvičení, úkoly ve dvojici, mluvní cvičení, domácí příprava, práce za použití audiovizuální techniky
Assessment methods (in Czech)
Požadována je prezence a aktivní účast (max. 2 omluvené absence). Vypracování a odevzdání dílčích úkolů během semestru: 1) audio čtená zpráva na zadané téma (po 4. semináři); 2) video záznam "živého vstupu" (po 10. semináři); 3) písemně – reflexe kurzu formou polostrukturovaného dotazníku (po 11. týdnu).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/ZUR300k