EN

FSS:ZUR391 Úvod do studia nových médií - Informace o předmětu

ZUR391 Úvod do studia nových médií

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "mediální studia", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz uvádí do problematiky nových médií. Cílem kurzu je zmapovat základní terminologii a tematické okruhy studií nových médií a technologické a textuální vlastnosti nových médií. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni rozumět a používat základní pojmový aparát, zahrnující koncepty digitality, hypertextuality, remediace a konvergence, virtuality a kybertextu. Kromě toho budou umět analyzovat základní technologická a historická fakta spojená s novými médii.
Osnova
 • Studia nových médií
 • Definice a typologie médií
 • Digitální média – technologické vlastnosti nových médií
 • Kybertext a virtualita
 • Kód / protokol
 • Hypertext a hypermédia – teorie a historie hypertextu
 • Multimédia, konvergence a remediace
 • Nová média a sociální / kulturní prostor
 • Interaktivita
 • Historie nových médií
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za průběžnou přípravu v kurzu dokladovanou odevzdáváním rešerší z povinné literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/ZUR391