ZUR738 Rozhlasová žurnalistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martina Pouchlá (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty a studentky se základními problémy teorie rozhlasové žurnalistiky a umožní jim osvojit si analytické schopnosti ve vztahu k rozhlasovému programu a žurnalistickému žánru. Představuje úvod do komparativní historie českého rozhlasu a zahraničního, do rozhlasové dramaturgie a programové tvorby, do teorie rozhlasové tvorby. Seznámí se základními zpravodajskými, publicistickými a dokumentárně-zobrazovacími žánry.
Výstupy z učení
Kurs umožní studentům si osvojit analytické schopnosti ve vztahu k rozhlasovému programu a žurnalistickému žánru.
Osnova
 • 1. Úvod do historie rozhlasu a teorie rozhlasového programu
 • 2. Alternativní rádia, rozhlas a nová média
 • 3. Programové schéma a formát, pořad
 • 4. Zpravodajská relace, její místo v programu a struktura
 • 5. Typologie zpravodajských žánrů
 • 6. Typologie publicistických žánrů
 • 7. Rozhovor, diskuse, beseda a talkshow
 • 8. Reportáž
 • 9. Rozhlasový dokument a feature
 • 10. Rozhlasové pásmo
 • 11. Dokumentárně-zobrazovací žánry
 • 12. Terminologický test
Literatura
  povinná literatura
 • Warren, Steven. Radio: The Book. Fourth Edition. Burlington – San Diego – London: Focal press. 1999.
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. 60 s. info
 • MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1995. 54 s. ISBN 80-7184-013-0. info
  doporučená literatura
 • Boyd, Andrew. Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News. Fifth Edition. Oxford: Focal Press. 2001.
 • MOTAL, Jan. Experimentální rádio: Úvod do moderování a dobrovolnictví ve studentském a komunitním rádiu. Brno: KMSŽ FSS MU, 2011. 37 s. URL info
 • MCCOY, Quincy. No static : a guide to creative radio programming. San Francisco: Backbeat Books, 1999. xiv, 272. ISBN 0879307072. info
Výukové metody
Průběžné plnění domácích úkolů (četba zadané literatury a analýzy materiálu), terminologický test, zkouška
Metody hodnocení
Včasné odevzdání domácích úkolů, úspěšně absolvovaný terminologický test a zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ZUR738