ZUR745 Žurnalistická etika

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy žurnalistické etiky a nástroji k jejich řešení. Zvláštní pozornost je věnována hodnotových východiskům novinářské práce a aplikaci etických norem do praxe.
Výstupy z učení
Student bude:
- znát normativní východiska žurnalistické práce;
- znát klíčové oborové normy;
- orientovat se v nejdůležitějších etických problémech novinářské práce;
- mít osvojené nástroje na jejich řešení.
Osnova
 • - média jako čtvrtá moc
 • - normativní teorie médií
 • - nezávislost
 • - objektivita
 • - minimalizace újmy
 • - oborové normy
 • - denotologie - utilitarismus - ctnost
Literatura
  povinná literatura
 • Media ethics. Edited by Matthew Kierran. 1st pub. London: Routledge, 1998. xv, 187 s. ISBN 0-415-16837-6. info
  doporučená literatura
 • CHRISTIANS, Clifford G., Mark FACKLER a Kim B. ROTZOLL. Media ethics : cases & moral reasoning. 4th ed. New York: Longman, 1995. xiv, 350. ISBN 0801311861. info
Výukové metody
přednáška, seminář, samostatná práce (četba, case study)
Metody hodnocení
plnění průběžných úkolů, case study, test
Informace učitele
https://www.medialnietika.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZUR745