ZURn6402 Analytická stáž

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět pokrývá povinnou odbornou specializační stáž v délce 6 týdnů (tj. min. 240 hodin). Analytická stáž je určena studujícím specializace „Mediální výzkum a analytika“ a má formu stáže ve výzkumné agentuře nebo analytickém oddělení mediální organizace. Studující se v rámci praxe věnují analytické činnosti a podílí se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.
Výstupy z učení
Student bude:
- mít přímou zkušenost z oblasti neakademického výzkumu
- lépe rozumět fungování neakademických výzkumných projektů
- schopen podílet se na týmové práci
Osnova
  • 1. Vyjednání praxe
  • 2. Praxe
  • 3. Konzultace průběhu praxe s přiděleným tutorem z řad pedagogů katedry
  • 4. Report o průběhu praxe
Literatura
  • K předmětu není přiřazena literatura.
Výukové metody
praxe, konzultace
Metody hodnocení
potvrzení o absolvování praxe, účast na konzultacích, report
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/ZURn6402