ZURd0102 Účast na výuce

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj pedagogických schopností studentů. Účastí na výuce se rozumí plnohodnotné zapojení do výuky Bc. nebo Mgr. programů mediálních studií a žurnalistiky. Student vyučuje typicky témata se vztahem ke své dizertační práci, učí se své znalosti předat, poskytovat studentům zpětnou vazbu. Součástí předmětu jsou mentorské konzultace zajišťující studujícím zpětnou vazbu k jejich pedagogickému zapojení.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 4 a 6.
Osnova
  • Student musí v průběhu studia získat minimálně 5 kreditů za účast na výuce. Kurz je zakončen zápočtem na základě participace studenta ve výuce Bc. nebo Mgr. programů mediálních studií a žurnalistiky. Zápočet zapisuje garant předmětu po konzultaci se studentovým školitelem, respektive garantem předmětu, v němž student participoval na výuce.
Výukové metody
Participace na výuce
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ZURd0102