ZURd0102 Účast na výuce

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj pedagogických schopností studentů. Účastí na výuce se rozumí plnohodnotné zapojení do výuky Bc. nebo Mgr. programů mediálních studií a žurnalistiky (viz metody a kritéria hodnocení). Student vyučuje typicky témata se vztahem ke své dizertační práci, učí se své znalosti předat, poskytovat studentům zpětnou vazbu. Součástí předmětu jsou mentorské konzultace zajišťující studujícím zpětnou vazbu k jejich pedagogickému zapojení.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 4 a 6.
Osnova
  • Student musí v průběhu studia získat minimálně 5 kreditů za účast na výuce. Kurz je zakončen zápočtem na základě participace studenta ve výuce Bc. nebo Mgr. programů mediálních studií a žurnalistiky. Zápočet zapisuje garant předmětu po konzultaci se studentovým školitelem, respektive garantem předmětu, v němž student participoval na výuce.
Výukové metody
Participace na výuce
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě těchto kritérií: lze uznat pouze výuku mimo smluvní poměr se školou, přičemž jeden udělený kredit odpovídá 26 hodinám stráveným buď samotnou výukou, nebo přípravou na ni (na každou hodinu výuky se počítá jedna hodina přípravy u standardní kurzu, dvě hodiny přípravy u nového kurzu), stejně jako opravování prací, hodnocení studentů, zpětná vazba a konzultace s nimi, konzultace s mentorem či oponování diplomových prací (jedna oponentura se počítá za 8 hodin), příp. vedení práce – vše vykázané na zadaném formuláři v hodinách. Asistence ve výuce se počítá pouze tehdy, má-li pedagogický charakter (konzultace, zpětná vazba studentům, opravování seminární práce atd.), počet hodin k vykázání potom určuje pedagog daného předmětu. Uděluje se kumulativně za účast na výuce za celé předchozí studium najednou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0102