ZUR246 The style of specialised and propagation texts

Faculty of Social Studies
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Barbora Antonová (lecturer), Drahomíra Soldánová (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Department of Media Studies and Journalism – Faculty of Social Studies
Contact Person: Drahomíra Soldánová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsah kurzu: Stylistický rozbor, úprava a tvorba odborných textů; jazyk současných propagačních textů, vztah mezi obsahem a funkcí, tvorba propagačních textů v různých kontextech ("od sloganu k výroční zprávě").
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2002/ZUR246