VPL434 Social Development at Organizations

Faculty of Social Studies
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 12 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (lecturer)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kristína Chudá (seminar tutor)
Mgr. Tereza Pospíšilová (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Mon 17:00–18:30 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Timetable of Seminar Groups:
VPL434/1: No timetable has been entered into IS. I. Vašečka
VPL434/2: No timetable has been entered into IS. B. Plasová, T. Pospíšilová
VPL434/3: No timetable has been entered into IS. K. Chudá
VPL434/4: No timetable has been entered into IS. O. Hora
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course offers an answer on question „What is a social development in labor organizations and how can be secured?“
The course develops ability of students to reflect firstly mutual influencing of the organizations strategy and personalist`s strategy, and secondly public social policy and social policy in the organization.
The course develops ability of students to reflect issues of non-discrimination at work and issues of equal opportunities.
Lastly, offered course gives an insight into solutions of selected problems within social development of the organization.
Syllabus
 • Management of social development within the organization
 • Work and quality of labor I
 • Discrimination within the organization
 • Equal labor opportunities - gender inequalities
 • Equal labor opportunities - physical handicap as a social aspect of the labor market inequalities
 • Harmonization of labor and family
 • Quality of labor within the organization II
 • Goals of personal manager within social development
 • Securing of human resources
 • Communication
 • Work evaluation
 • Taking care of employee
Literature
 • Armstrong, M., 1999. Personální management. Praha: Grada Publishing. Pp. 177-192, 209-236, 847-872.
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV. Str. 34-50.
 • Barbieri, Paolo. Atypical employment and welfare regimes. EqualSoc policy paper, 2007, roč. 1.
 • Bartáková, H. 2006. Postavení žen na trhu práce v České republice a v zemích Evropské Unie. In Sirovátka T. et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT. od s. 203-231, 29 s.
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Green, Francis (2005). Demanding Work: The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy. Princeton: Princeton University Press. Kapitola 1
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Hašková, H. a Linková, M.: Podmínky na trhu práce a jejich dopad na fungování rodiny In: Čermáková, M. a kol. 2002: Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Sociologický ústav AV ČR: Praha. Str. 27 – 57
 • Koubek, J., 1995. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press.
 • Křížková, A., Pavlica, K. 2004. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press. Str. 62-75.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • Plamínek, J., Fišer, R., 2005. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Werther, W.B., Davis,K., Lidský faktor a personální management. Praha: Grada Publishing.
Teaching methods
Literature and tasks imposed on the students. Presentations of the tasks on the seminar, discussion. Feedback on seminar paper.
Assessment methods
Control of home tasks for each seminar assessment of seminar paper Class discussion (debating) Exam - discussion on seminar paper
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2017/VPL434