MEBn5014 Energetické politiky v Asii

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 14:00–15:40 U42, Čt 27. 2. 14:00–15:40 U42, Čt 5. 3. 14:00–15:40 U42, Čt 12. 3. 14:00–15:40 U42, Čt 19. 3. 14:00–15:40 U42, Čt 26. 3. 14:00–15:40 U42, Čt 2. 4. 14:00–15:40 U42, Čt 9. 4. 14:00–15:40 U42, Čt 23. 4. 14:00–15:40 U42, Čt 30. 4. 14:00–15:40 U42, Čt 7. 5. 14:00–15:40 U42, Čt 14. 5. 14:00–15:40 U42
Předpoklady
! MEB414 Energetické politiky v Asii && ! NOW ( MEB414 Energetické politiky v Asii )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ459.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je na příkladu dynamicky se rozvíjejícího asijského regionu, budovat a dále posilovat znalosti studentů/ek, co se týká důsledků minulých a současných energetických systémů a jejich proměn. Na energetické systémy je zde nahlíženo nejen z hlediska jejich bezpečnosti a spolehlivosti, ale i dosažitelnosti zdrojů a environmentální udržitelnosti. Energetické systémy jsou námi utvářeny, zároveň zpětně ovlivňují organizaci společnosti. Stávají se součástí ekonomických strategií a zahraničních politik států; jsou předmětem všemožných sporů a kontroverzí; spojují a zároveň rozdělují společnost na ty, kteří jsou a nejsou jejich součástí; přestože jsou často považované za dané a neměnné, podléhají změnám a jsou transformovány. Kurz sleduje logiku tohoto smýšlení, když v první části uvažuje nad charakterem energetických strategií vybraných aktérů v regionu (Čína, Rusko, producenti z oblasti střední Asie…) a jejich vzájemných vztazích na pozadí energetiky, aby pak v druhé části rozšířil tradiční chápání energetické bezpečnosti o dimenze dosažitelnosti a (environmentální) přijatelnosti a představil tak energetické politiky asijských zemí v jejich komplexnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti/ky schopni/é definovat, jaký je charakter energetických politik klíčových aktérů v asijském regionu a posoudit jejich důsledky. Na případech vybraných asijských zemí porozumí spojitosti mezi různými aspekty energetických politik, jako je potřeba zajistit dostatek zdrojů pro ekonomický růst oproti přetrvávající energetické chudobě, či důraz států na zabezpečení dodávek fosilních paliv proti environmentálním dopadům stávajících politik. Pochopí motivy států k přechodu z tradičních na moderní zdroje energie, ale i důvody a překážky k proměně stávajících systémů. Budou obeznámeni/é s nejvýznamnějšími energetickými konflikty a kontroverzemi v regionu.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina; 2) Energetické politiky Číny v Eurasii: stejné cíle s novým názvem; 3) Čínská energetická politika vůči Rusku; 4) Asijská dimenze ruské energetické politiky; 5) Vývoz zemního plynu z Kaspického regionu: příležitosti a výzvy; 6) Čtecí týden; 7) Aktuální trendy v energetické spotřebě v regionu; 8) Energetická chudoba v jižní a jihovýchodní Asii: důsledky a možná řešení; 9) Jaderná energetika a japonské „path-dependencies“; 10) „Svět uhlí" vs. nízkouhlíková budoucnost Indie; 11) „Energetická revoluce“ v Číně: přísliby a kontroverze; 12) Energetické spory a konflikty v regionu; 13) Vybrané aspekty energetických politik v Asii a závěrečná diskuze.
Literatura
  • Energy security challenges for the 21st century : a reference handbook. Edited by Gal Luft - Anne Korin. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International, 2009. xv, 372. ISBN 9780275999971. info
  • JIRUŠEK, Martin, Tomáš VLČEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Roger W. ROBINSON, Anna LESHCHENKO, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 696 s. ISBN 978-80-210-8048-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8048-2015. Čítárna Munispace info
  • Energy poverty : global challenges and local solutions. Edited by Benjamin K. Sovacool - Jon Rozhon - Antoine Halff. First edition. Oxford: Oxford university press, 2014. xv, 459. ISBN 9780199682362. info
  • China's energy security : a multidimensional perspective. Edited by Giulia C. Romano - Jean-François Di Meglio. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. x, 259. ISBN 9780815355984. info
  • ANDREWS-SPEED, C. P. The governance of energy in China : transition to a low-carbon economy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. xvi, 259. ISBN 9780230221505. info
Výukové metody
Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti/ky získají na přednáškách a seminářích; semináře zahrnují přípravy a diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů/ek; závěrečná zkouška ověřuje, zda studenti/ky porozuměli/y klíčovým trendům, které byly během kurzu diskutovány.
Metody hodnocení
Přípravy a aktivní účast na seminářích; závěrečná zkouška.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.