MVZb2049 Současná Latinská Amerika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 14:00–15:40 P52, Čt 27. 2. 14:00–15:40 P52, Čt 5. 3. 14:00–15:40 P52, Čt 12. 3. 14:00–15:40 P52, Čt 19. 3. 14:00–15:40 P52, Čt 26. 3. 14:00–15:40 P52, Čt 2. 4. 14:00–15:40 P52, Čt 9. 4. 14:00–15:40 P52, Čt 23. 4. 14:00–15:40 P52, Čt 30. 4. 14:00–15:40 P52, Čt 7. 5. 14:00–15:40 P52, Čt 14. 5. 14:00–15:40 P52
Předpoklady
! MVZ149 Souč. L.Amerika && ! NOW ( MVZ149 Souč. L.Amerika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 72/60, pouze zareg.: 3/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl uvést studenty do problematiky současného dění v Latinské Americe. Po první části kurzu budou studenti umět vysvětlit pozici Latinské Ameriky v mezinárodních vztazích. Zejména budou schopni charakterizovat vztahy Latinské Ameriky s USA a Evropou; zhodnotit hlavní bezpečnostní záležitosti v Latinské Americe a analyzovat integrační procesy v oblasti. Po druhé části kurzu budou studenti rozumět významným problémům spojeným s vybranými zeměmi Latinské Ameriky, jako je Kolumbie, Venezuela, Brazílie, Kuba a Mexiko.
Výstupy z učení
V závěru předmětu budou studenti schopni charakterizovat vztahy Latinské Ameriky s USA a Evropou; zhodnotit hlavní bezpečnostní záležitosti v Latinské Americe a analyzovat integrační procesy v oblasti.
Osnova
 • I. Úvodní hodina
 • II. Postavení Latinské Ameriky v mezinárodním systému
 • III. Vztahy Latinské Ameriky se Spojenými státy (historický vývoj, USA a LA po 11. září 2001)
 • IV. Latinská Amerika a Evropa
 • V. Bezpečnostní otázky v Latinské Americe (Smlouva z Ria, bezpečnostní rizika v LA)
 • VI. Integrace v americkém regionu (FTAA vs. ALCSA)
 • VII. Subregionální integrace v americkém regionu (MERCOSUR, NAFTA, Andský pakt)
 • VIII. Konflikt v Kolumbii a jeho mezinárodní přesahy
 • IX. Venezuela a vniřní krize
 • X. Brazílie a její postavení v regionu
 • XI. Kuba a Latinská Amerika
 • XII. Vztahy Mexika s USA
 • XIII. Závěrečná hodina, zápočtový test
Literatura
 • Espach, H. - Tulchin, J.: Latin America in the New International System, Boulder 2001.
 • Bouvier, V.: The Globalization of U.S. - Latin American Relations, London 2002.
 • SKIDMORE, Thomas E. a Peter H. SMITH. Modern Latin America. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2005. xiii, 512. ISBN 019517013X. info
 • HRABÁLEK, Martin. Integrace v Latinské Americe a FTAA. 2004. 87 s. info
 • GORDILLO, Agustín A. The future of Latin America: can the EU help? Edited by Spyridon Flogaitis. 1st ed. London: Esperia Publications, 2003. 161 s. ISBN 1904673007. info
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů. Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen pisemným testem. Zkoušení probíhá na konci semestru. Pravidelná docházka výrazně napomůže k úspěšnému zvládnutí kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb2049