MVZn5077 Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 M011
Předpoklady
! MVZ477 Střední Evropa v MP && ! NOW ( MVZ477 Střední Evropa v MP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/61, pouze zareg.: 0/61
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit koncept střední Evropy v historických, tematických i hodnotových variacích a umožnit studentům kriticky přemýšlet o regionu, o jeho specifičnosti, minulých i budoucích výzvách
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student/ka kriticky a kreativně přemýšlet o idejích, historii, významu, problémech a příležitostech spjatých s konceptem "Střední Evropy". Zároveň bude schopný odůvodněně argumentovat o budoucnosti tohoto konceptu, ale i o budoucnosti tohoto regionu jako takového z hlediska ekonomiky, politiky, kultury, geopolitiky a aktuálního světového vývoje.
Osnova
 • 1. Koncept střední Evropy v historii evropského politického myšlení 2. Koncept střední Evropy v období nacistické a komunistické totality 3. Střední Evropa v sovětské zahraniční politice 1945 - 1989 4. Střední Evropa v americké zahraniční politice 1945 - 1989 5. Střední Evropa a pád komunistické totality 6. Vznik Visegrádské skupiny a další středoevropské politické koncepty 7. Střední Evropa a Euro-atlantická integrace 8. "Nová střední Evropa" v americké zahraniční politice 9. "Nová střední Evropa" v současné evropské politice 10. "Nová střední Evropa" a ostatní aktéři současné světové politiky 11. Budoucnost střední Evropy
Literatura
  doporučená literatura
 • Johnson, Lonnie (1996) Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends, Osxford: Oxfored University Press
 • Neumann, Iver, b. (1999): Uses of the Other. Minneapolis: University of Minnesota Press
 • Rotchild, Joseph (1974): East Central Europe between the two World Wars. University of Washington Unviersity Press
 • KOŘAN, Michal. Czech Foreign Policy in 2007 - 2009: Analysis. 2010. ISBN 978-80-86506-90-6. info
 • The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Edited by Petr Drulák - Zlatko Šabič. Dordrecht: R[epublic] of L[etters], 2010. xi, 330. ISBN 9789089790514. info
 • KOŘAN, Michal. Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In Drulák, P. - Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. info
 • KOŘAN, Michal, Nikola HYNEK, Vít STŘÍTECKÝ a Handl VLADIMÍR. The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. European Security. 2009, roč. 18, č. 3, s. 263 - 285. ISSN 0966-2839. info
 • KOŘAN, Kořan. Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 416 s. ISBN 9788086506678. info
 • KOŘAN, Michal. Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. Edited by Šedo, Jakub. In Evropská otázka ve volebních kampaních. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 84-125. ISBN 80-210-3212-x. info
 • KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 125 s. ISBN 80-210-3589-7. info
 • The road to the European Union. Edited by Jacques Rupnik - Jan Zielonka. 1st publ. Manchester: Manchester University Press, 2003. vi, 294. ISBN 0719065976. info
 • Prospects for democratic consolidation in east-central Europe. Edited by Geoffrey Pridham - Attila Ágh. 1st pub. Manchester: Manchester University Press, 2001. xiv, 244 s. ISBN 0-7190-6057-5. info
 • JANOS, Andrew C. East Central Europe in the modern world : the politics of the borderlands from pre- to postcommunism. Stanford, California: Stanford University Press, 2000. 488 s. ISBN 0-8047-3743-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Pobaltí v transformaci : politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska. Edited by Adam Rakovský - Břetislav Dančák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 1999. 246 s. ISBN 8021022485. info
 • ÁGH, Attila. Emerging democracies in East central Europe and the Balkans. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. viii, 359. ISBN 1858988179. info
 • ÁGH, Attila. The politics of central Europe. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998. ix, 244 s. ISBN 0-7619-5032-X. info
 • DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a jejich zahraniční orientace. 1996. 145 s. info
 • Nacionalismus - novodobá droga : svědectví pro ty, kteří chtějí vědět víc. Edited by Jacques Rupnik. Praha: Melantrich, 1992. 159 s. ISBN 8070231424. info
 • RUPNIK, Jacques. The other Europe. Rev. ed. New York: Pantheon Books, 1989. xii, 291. ISBN 0805240772. info
 • BUGAJSKI, Janusz. Czechoslovakia : Charter 77's decade of dissent. Edited by Walter Laqueur. 1st publ. New York: Praeger, 1987. xii, 118. ISBN 0275927709. info
 • The politics of backwardness in Hungary, 1825-1945. Edited by Andrew C. Janos. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982. xxxvi, 370. ISBN 9781400843022. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat kombinací přednášek a seminárních diskusí nad vypracovanými písemnými přípravami ze zadané literatury
Metody hodnocení
Průběžné písemné přípravy (na každou hodinu) Aktivní účast při hodinách Závěrečný esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.