ZURb1222 Pokročilé technologie pro novináře

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Bc. Petr Uhlíř (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 Střižna 531
Předpoklady
ZURb1116 Technologické kompetence || ZUR367 Audio a video
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentky a studenti si osvojí a rozšíří technické základy pro zaznamenávání a zpracování zvuku a videa. V rámci tohoto prakticky orientovaného kurzu se studenti naučí ovládat techniku pro pořízení audiovizuálního materiálu, volit vhodné přístroje, kombinovat je a eliminovat při natáčení faktory zhoršující kvalitu záznamu. Dále se seznámí se základy a pokročilými možnostmi editace a zpracování materiálu (volba formátu, ovládání softwaru, export apod.). Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili technické dovednosti pro práci redaktora, případně pak člena malého zpravodajského štábu, odpovídající současným trendům v žurnalistice.
Výstupy z učení
Student/ka se naučí rozeznávat výtvarné formy a výrazové prostředky jednotlivých digitálních žánrů. Student bude umět připravit videomateriál pro digitální streaming, podcasting a další formy obrazové distribuce, a to včetně následné analýzy. Student/ka zvládne vyjmenovat hlavní témata z vyučované problematiky a vést nad nimi odbornou diskuzi. Dovednosti – praktické a funkční – absolvent kurzu si osvojí praktické metody práce v aplikacích určených pro televizní a multimediální preprodukci, produkci a analýzu digitálního materiálu. Student/ka si osvojí klíčové práce v kompozičních aplikacích pro pokročilou audiovizuální tvorbu. Student/ka bude umět prakticky nakonfigurovat a spustit televizní virtuální set pro malé televizní studio. Student/ka tak bude mít rozšířené kompetence v oblasti produkce obrazového a audiovizuálního materiálu i jeho přípravy pro následnou analýzu na internetu pomocí metod a aplikací vyhodnocující chování diváka/divačky a uživatele/uživatelky.
Osnova
 • 1. úvod: představení předmětu + zjištění stupně kompetencí + zadání úkolu - ankety (na digitální kamery Canon)
 • 2. technika - představení AV techniky a software
 • 3. i) vyhodnocení úkolu - anketa ii) audio bez obrazu - hardware: diktafony, mikrofony, porty; software: Sound Forge import, export, voice over, equalizer, dynamika
 • 4. natáčení (kamera + zvuk) + zadání úkolu (vstup 30-60 sekund)
 • 5. vyhodnocení úkolu + možnosti korektury video výstupu v postprodukci
 • 6. základy střihu, pokročilá práce s editačním softwarem (reportáž + ilustrační video) + zadání audio úkolu (1 minuta voice overu)
 • 7. vyhodnocení audio úkolu + zvuková postprodukce
 • 8. mobilní žurnalistika + zadání úkolu pro mobilní zařízení (video z terénu + jeho editace přímo v mobilním telefonu)
 • 9. vyhodnocení úkolu, studiový záznam
 • 10. ENG záznam (záznam z terénu, živý přenos)
 • 11. cvičení ve studiu (kamery + světla + střih + zvuk)
 • 12. cvičení ve studiu (kamery + světla + střih + zvuk)
 • 13. cvičení ve studiu (kamery + světla + střih + zvuk)
 • 14. evaluace kurzu se studentkami a studenty, diskuse
 • Jednotlivé body osnovy jsou prostupné v závislosti na aktuálních praktických úkolech, kterých se budeme v rámci kurzu zúčastňovat.
Literatura
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. upravené vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. 153 stran. ISBN 9788073313036. info
 • VIERS, Ric. The location sound bible : how to record professional dialogue for film and TV. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012. xv, 354. ISBN 9781615931200. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 9788086253466. info
Výukové metody
Kurz je koncipován jako seminář. Studentky a studenti budou plnit zejména praktická cvičení ve spolupráci s vyučujícími. Dále budou samostatně vypracovávat zadané úkoly.
Metody hodnocení
Požadována je prezence a aktivní účast na seminářích (max. 2 neomluvené absence, v případě třetí absence je potřeba zpracovat náhradní úkol). Vypracování a odevzdání 4 dílčích úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.