VPLn8809 Labor Market Policy

Faculty of Social Studies
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 12 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Department of Social Policy and Social Work – Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work – Faculty of Social Studies
Timetable
Sat 6. 3. 9:00–14:40 P52, Sat 17. 4. 15:00–18:40 P52
Prerequisites (in Czech)
! VPL809 Labor Market Policy && ! NOWANY ( VPL809 Labor Market Policy )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Seznámit posluchače s principy, cíli, nástroji a účinky politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu. Vést přitom posluchače k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními mechanismy, které ovlivňují funkce politiky pracovního trhu. Seznámit posluchače s metodami analýzy pracovního trhu a politiky pracovního trhu, dále se zásadami tvorby a uplatňování opatření a projektů v oblasti zaměstnanosti.
Learning outcomes
after completing the course the students - understand the purpose of use of various tools of labour market policy and their links to the specific problems of the labour market - are able to identify moest appropriate tools of labour market policies - are able to analyse the effects of the labour market policies - are able to suggest the specific solutions of labour market problems
Syllabus
 • I. The overall framework, the strategy 1. Implikacations for LM policy emerging from LM theory 2. Employment policy: makroekonomic regulation of labour demand 3. LM policy II. Passsive and active LM policy 4. Income replacement in unemployment and assessment of the schemes of unemployment benefits 5. The developments of active LM policy 6. Active LM policy - the principles and types of measures 7. LM policy in the Czech Republic (specific features) 8. Perspektives of development of employment and LM policy III. Effects of LM policy and evaluation 9. The effects of LM policy 10. Analysis of the effects of LM policy
Literature
  required literature
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. 2014. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. MUNIpress, Albert.
 • Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost (Bílá kniha). Praha, Ustav mezinárodních vztahů, 1995, s. 9-55, 113-147.
 • Sirovátka T.: Politika pracovního trhu, MU v Brně, 1995.
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Brno: MUNIpress. S. 1-67, 145-153.
 • Nicaise I. et al. „Pitfalls and Dilemmas in Labour Market Policies for Disadvantaged Groups and How to Avoid Them.“ European Journal of Social Policy 1995, 5: 199-217.
 • Berkel, R.; Graaf, W.; Sirovátka, T. (eds.). 2012. Governance of the Activation policies in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy. Volume 32, No 5/6, s. 260-285
 • OECD 2005. Employment Outlook. Chapter 4: Labour Market Programmes and Activation Strategie: Evaluating the Impacts (www. oecd.org)
 • Calmfors L. Active Labour Market Policy and Unemployment. A Framework for the Analysis of Crucial Design Features. Paris, OECD 1994
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press (318-332)
 • Layard R. Nickell S., Jackman R.: The Unemployment Crisis. Oxford Univ. Press, 1995, s. 90-109.
  recommended literature
 • Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin (eds) 2004. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita.
 • Serrano Pacual, A., Magnusson, L. Reshaping Welfare States and Activation Regimes. Oxford: Peter Lang.
 • Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press
 • Sirovátka, T,. Mareš, P. (eds) 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
Teaching methods
class discussion, homeworks, readings, seminar paper
Assessment methods
2 tests assessment of the seminar paper exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2021/VPLn8809