MEBn5025 Vnější dimenze energetické politiky EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikita Minin, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB425 Vnější dimenze energ. pol. && ! NOW ( MEB425 Vnější dimenze energ. pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz vnější dimenze evropské energetické politiky (ED EEP) je zaměřen na především na problematiku bezpečnosti dodávek energetických surovin do EU. Na rozdíl například od budování společného trhu, nebo boje proti klimatickým změnám, se jedná o oblast, která v minulých letech stála poněkud ve stínu šířeji pojaté energetické diskuse uvnitř EU. Rostoucí závislost EU na dodávkách z třetích zemí, rozšiřování EU na východ, nestabilita mnohých producentských zemí a změny na globálních energetických trzích atd. však diskuse o formování a supranacionalizaci ED EEP výrazně zintenzivnily. Cílem kurzu je především zachytit základní (problematické) rysy této diskuse a současně i poskytnout studentům přehled o tom, jakým způsobem EU energetické vztahy za svými hranicemi formuje. Kurz klade rovněž velký důraz na aktivní participaci studentů na výuce, který se odráží nejenom na tvorbě individuálních názorových esejí, ale je především patrný v závěrečné fázi kurzu u tzv. negotiation game.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat a rozebrat nejvýznamnější témata a trendy v energetické bezpečnosti Evropské unie.
Osnova
  • 1) Úvodní lekce 2) EU jako globální aktér I. 3) EU jako globální aktér II. 4) Energetická unie - na cestě k supranacionalizaci ED EEP? 5) Historický vývoj ED EEP 6) Energetické vztahy EU - Rusko 7) Multilaterální dimenze ED EEP 8) Energetické vztahy EU -USA 9) Energetické vztahy EU - Čína 10) Negotiation game I. 11) Negotiation game II. 12) Energetické vztahy EU a tranzitní země 12) Shrnutí kurzu a předtermín
Literatura
    povinná literatura
  • Dynamics of energy governance in Europe and Russia. Edited by Caroline Kuzemko. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012, xviii, 292. ISBN 9780230307902. info
  • TEKIN, Ali a Paul Andrew WILLIAMS. Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus : the European Union, Russia and Turkey. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, xii, 230. ISBN 9780230252615. info
  • Toward a common European Union energy policy : progress, problems, and prospects. Edited by Vicki L. Birchfield - John S. Duffield. New York: Palgrave Macmillan, 2011, xii, 289. ISBN 9780230113190. info
  • YOUNGS, Richard. Energy security : Europe's new foreign policy challenge. New York: Routledge, 2009, xiv, 230. ISBN 9780203882627. info
  • The EU-Russian energy dialogue : Europe's future energy security. Edited by Pami Aalto. Aldershot: Ashgate, 2008, xvi, 220. ISBN 9780754648086. info
  • HAGHIGHI, Sanam S. Energy security : the external legal relations of the European Union with major oil- and gas-supplying countries. Oxford: Hart, 2007, xxx, 480. ISBN 9781841137285. info
Výukové metody
Výuka zahrnuje diskusní část a vyžaduje aktivní účast. Position papery zlepšují schopnost studentů analyzovát dílčí témata, povinná literatura slouží k rozšíření a prohloubení úrovně znalostí studentů, která jsou vyžadována v průběhu výuky.
Metody hodnocení
The final grade will be calculated as a composite evaluation consisting of three parts: 1) attendance; 2) evaluation of the position papers; 3) evaluation of the final exam.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MEBn5025