ZUR229 Tištěná média a politické strany v českých zemích v letech 1860-1918

Fakulta sociálních studií
podzim 1999
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.