POL116 Modern political history

Faculty of Social Studies
Autumn 2012
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (lecturer)
doc. Tomáš Šmíd, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Department of Political Science – Faculty of Social Studies
Contact Person: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Supplier department: Department of Political Science – Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Prerequisites (in Czech)
Předmět se zaměřuje na vybraná témata moderních politických dějin. Výuky kombinuje výklad k důležitým obdobím v dějinách významných evropských zemí a USA s rozborem klíčových fenoménů a událostí formujících světovou politiku. Cílem je prohloubení znalostí a orientace studentů v politické historii 20. století. Předmět tak vytváří základ pro pochopení vývoje důležitých národních politických systémů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 309 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/309, only registered: 0/309
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to understand and explain modern political history of important European countries and USA; interpret key moments and phenomenons of world politics during 20th century.
Syllabus
  • 1) Introduction; 2) World War I and Russian Civil War; 3) Stalin Soviet Union in the 1930; 4) Germany: Treaty of Versailles, Weimar Democracy and Hitler's Rise to Power; 5) World War II and Eastern Front; 6) Formation of Eastern Bloc; 7) Soviet Union after Stalin Death; 8) Division of Germany, German Economic Miracle and Year 1968; 9) France: 1940-1958; 10) the Great Britain: from the Empire until the Commonwealth; 11) USA: from the Great Depression until Vietnam War. The syllabus with details can be found in IS e-folder.
Literature
    required literature
  • RAKOVÁ, Svatava and Josef OPATRNÝ. USA. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, 255 s. ISBN 8072771574. info
  • VYKOUKAL, Jiří P., Bohuslav LITERA and Miroslav TEJCHMAN. Východ :vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, 860 s. ISBN 80-85983-82-6. info
  • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, 396 s. ISBN 8072030817. info
  • MÜLLER, Helmut, Karel Friedrich KRIEGER, Hanna VOLLRATH and Ivona ŘEZANKOVÁ. Dějiny Německa. Translated by František Kubů. Praha: Lidové noviny, 1995, 589 s. ISBN 80-7106-125-5. info
Teaching methods
lectures, reading, class discussion
Assessment methods
midterm and final exam; Final marking: A: 45 – 42 p.; B: 41 – 38 p.; C: 37 – 34 p.; D: 33 – 30 p.; E: 29 – 27 p.; F: 26 p. and less.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského studia politologie.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2012/POL116