EVS196 Vztahy Velké Británie a Evropské unie

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Štěpán Pech (přednášející)
Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 PC54
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Vztahy Velké Británie a Evropské unie je jednosemestrálním kurzem, jehož cílem je seznámit studenty s vývojem a specifiky vztahu mezi Velkou Británií (VB) a Evropskou unií (EU) a zároveň zasadit britský postoj k procesu evropské integrace do širšího kontextu mezinárodní situace a zahraniční politiky Velké Británie. Pozornost bude nejdříve zaměřena na vývoj vzájemných vztahů mezi VB a ES/EU, počínaje britským rezervovaným postojem k počátkům integračních snah na evropském kontinentě, přes dvě neúspěšné přihlášky podané v letech 1961 a 1967 až po vstup země do ES v roce 1973. Celá jedna přednáška a seminář se budou soustředit na referendum o setrvání země v ES, konané v roce 1975 na popud labouristického premiéra Harolda Wilsona, a to zejména s ohledem na to, že vytvořilo významný precedens, který poskytl referendům ve Velké Británii ústavní legitimitu a který euroskeptici naplno využili při druhém evropském referendu o čtyři dekády později. Na tuto část bude navazovat analýza evropské politiky Margaret Thatcherové a Johna Majora, s akcentem na vnitrostranické tenze související s evropskou otázkou, které se prohloubily v asociaci s okolnostmi doprovázejícími odstoupení Margaret Thatcherové v roce 1990, vystoupením libry z Evropského mechanismu směnných kurzů v roce 1992 a ratifikací Maastrichtské smlouvy v letech 1991-1993. Kurz studentům rovněž objasní nejdůležitější prvky evropské politiky Tonyho Blaira a Gordona Browna. Zvláštní pozornost bude věnována fenoménu euroskeptické mobilizace Konzervativní strany a exogenním i endogenním faktorům, které k ní přispěly (včetně euroskeptické profilace britského tisku a postupného nárůstu popularity Strany nezávislosti Spojeného království). Na pozadí tohoto vývoje budou studenti obeznámeni s evropskou politikou konzervativního premiéra Davida Camerona (s akcentem na analýzu prvků kontinuity a diskontinuity v jejím rámci), za jehož vlády došlo k dramatickému posunu ve vzájemných britsko-unijních vztazích. Velmi podrobně se bude kurz zabývat procesem vedoucím k referendu o setrvání země v EU v roce 2016 (včetně renegociace podmínek členství VB v EU), v němž se 51,9 % britských voličů vyslovilo pro odchod země z unijního bloku. Přednášky nabídnou analýzu předreferendové kampaně, její tematické rámování, přehled profilace a argumentace táborů Remain i Leave a zejména pak detailní reflexi výsledků referenda (zejména s ohledem na sociodemografické, socioekonomické, ale i jiné významné charakteristiky voličů). Zásadní prostor je věnován i samotnému procesu odchodu VB z EU a problematice brexitových vyjednávání; v seminářích pak budou studenti diskutovat o potenciálních důsledcích brexitu. Závěrečná část kurzu následně sumarizuje fungování a vystupování VB jakožto členské země EU a „problémového partnera“ a zamýšlí se nad jednotlivými modely budoucích vzájemných vztahů.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- identifikovat a shrnout klíčové rysy a milníky vztahů Velké Británie a Evropské unie;
- popsat faktory, jež přispěly k rozhodnutí britských voličů opustit Evropskou unii;
- určit a popsat současné trendy ve vyjednávání o odchodu Velké Británie z EU
- zasadit britský postoj k procesu evropské integrace do širšího kontextu mezinárodní situace a zahraniční politiky Velké Británie
Osnova
 • Postoj Velké Británie k počátkům evropských integračních snah a proces přistoupení k ES
 • Referendum o setrvání VB v ES v roce 1975
 • Evropská politika VB v éře premiérky Margaret Thatcherové a premiéra Johna Majora
 • Evropská politika VB v éře premiérů Tonyho Blaira a Gordona Browna
 • Evropská politika VB v éře premiéra Davida Camerona
 • Euroskeptická mobilizace Konzervativní strany
 • Referendum o setrvání VB v EU v roce 2016
 • Brexit: vyjednávání odchodu Velké Británie z EU
 • Dopady brexitu na vztahy VB a ČR
 • VB jako problematický partner? Závěrečné vyhodnocení a specifika vztahů VB a EU
Literatura
  povinná literatura
 • Tonge, Jonathan (2016) The Impact of Withdrawal from the European Union upon Northern Ireland. Political Quarterly. Vol. 87, No. 3, pp. 338-342.
 • Smith, Julie (2016). David Cameron’s EU renegotiation and referendum pledge: A case of déjà vu? British Politics, Vol. 11, No. 3, pp. 324-346
 • Tournier-Sol, Karine (2015) The UKIP Challenge. In: Tournier-Sol, Karine – Gifford, Chris (eds.) The UK Challenge to Europeanization. The Persistence of British Euroscepticism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 134-147.
 • Martill, Benjamin a Staiger, Uta (eds) Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe. London: UCL Press.
 • Glencross, Andrew (2016) Why the UK Voted for Brexit. David Cameron’s Great Miscalculation. Basingstoke: Palgrace Macmillan
 • Goodwin, Matthew and Milazzo, Caitlin (2017) Taking back control? Investigating the role of immigration in the 2016 vote for Brexit. The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 19, No. 3, pp. 450–464.
 • Todd, John (2016) The UK’s Relationship with Europe: Struggling over Sovereignty. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • Brusenbauch Meislová, Monika (2018) Issue capture a požadavek na uspořádání referenda o setrvání VB v EU v kontextu euroskeptické mobilizace Konzervativní strany. Acta Politologica, Vol. 10, No. 1, pp. 36–56.
 • Spiering, Menno (2015) A Cultural History of British Euroscepticism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Brusenbauch Meislová, Monika (2018) All things to all people? Discursive patterns on UK–EU relationship in David Cameron’s speeches. British Politics (online first; published online 23 April 2018).
 • McGowan, Lee (2018) Preparing for Brexit: Actors, Negotiations and Consequences. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • GEDDES, Andrew. The European union and british politics. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2004. xv, 252 s. ISBN 0-333-98121-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, přičemž semináře tematicky navazují na přednášky. Kromě klasických výukových metod budou pravidelně zařazovány i aktivizující výukové metody (např. diskusní, heuristické či situační metody a didaktické hry).
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení kurzu
- přednést referát individuálně či ve dvojici (v závislosti na počtu studentů v kurzu)
- průběžně prokazovat přehled o aktuálním dění v oblasti vztahů VB a EU
- účastnit se seminářů
- aktivně se účastnit diskusí v seminářích
- napsat závěrečný písemný test na minimálně 18 bodů z 30
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/EVS196