ZUR205 Stylistics for journalists (workshop)

Faculty of Social Studies
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jiřina Salaquardová (lecturer)
Mgr. Radovan Plášek (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Jiřina Salaquardová
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 12:00–13:40 PC54
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This interactive course covers the various forms of news genres in the print media. Via a set of tests and stylistic exercises students discover their ability to apply their (earlier acquired) knowledge in practice. They will learn how to carry out thorough text improvement – using a collection of authentic journalistic texts. They will also undertake more detailed stylistical intermediate exercises. Team work forms an important part of the teaching method.
Syllabus
 • Syllabus outline 1. Writing headlines. Sub-headlines. Errors in writing headlines. Analysis of set of headlines. 2. Information saturation of text. News value – suitable and unsuitable stylistic choices. Text analysis. 3. Errors in lexica choice. Types of weed word. Stylistic tag, parasitic expressions, inadequate verbs. Incorrect forms of verb government. Zeugma. Text analysis. Exercises. 4. Reports taken from foreign-language sources (Anglicisms, Russianisms, Germanisms, etc.). Text analysis. 5. Devices for creating a current affairs text. Standard models – updating. Intertextual references. 6. Logic, comprehensibility – errors in knitting the text together. Text analysis (sports reports). 7. Types of introduction. Core of the message (theme – rheme). Word order. Sentence order. Errors in genre construction. Text analysis. 8. Composition, Text interconnectivity. Paragraph hook. Text analysis. 9. Construction of current affairs text, genre structure. Errors in creating the structure. Incorrect subordinate clauses. Text analysis. Exercises. 10. Choice of topic, paragraph, proportions of text. Types of ending. Making the point. Condensation – expansion. Text analysis. Exercises. 11. Textological improvement of largish text – approach.
Literature
 • Bartošek, J.: Jazyk současné politiky. Olomouc: UP, 1993. Bečka, J.V: Česká stylistika. Praha: Academia, 1992. Bečka, J. V.: Sloh žurnalistiky. Praha, 1986. Čechová, M. a kol: Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů, 1997.
 • Čermák, F. aj.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4 sv. Praha: Academia, 1983-1994. Daneš, F. a kol: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. Daneš, F.: Věta a text. Praha: Academia, 1985.
 • Dolanská, N: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Praha: UK, Karolinum, 1994. Homoláč, J.: A ta černá kronika. Doplněk, Brno 1998. Chloupek, J., a kol.: Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990.
 • Jirák, J. A kol.: Jazyk ve společenském kontextu, základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. Praha: UK, Karlova, Karolinum, 1996. Karlík, P., Rusínová, Z., Nekula, M: Příruční slovník mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995.
 • Kapferer, J-N: Fáma - nejstarší médium světa. Práce 1992. Nebeská, I.: Úvod do psycholingvistiky. Praha: H+H, 1992. Osvaldová, B. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999.
 • Slovník neologizmů. Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové. Praha: Academia, 1998.. Svozilová, Naďa: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha H&H, 1999. Čmejrková S., Hoffmannová J.: Jazyk, média, politika. Academia, Praha 2003
 • Umíme číst sportovní zprávy? Sbírka netradičních úloh z českého jazyka. Praha: Tauris, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. Trampota, T: Zpravodajství. Portál, Praha 2006. Kolektiv autorů: Zpravodajství v médiích.UK, Karolinum. Praha 2001.
 • Anderson, Douglas A., Itule, Bruce D.: Writing the News. Random House, Inc., New York 1988.
Teaching methods
combination of lectures and seminars; homeworks; emphasis is put on active participation of students during class
Assessment methods
final written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2018/ZUR205