ZURb1228 Crisis communication

Faculty of Social Studies
Autumn 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Jan Tomandl (lecturer)
Mgr. Tereza Fojtová (lecturer)
Mgr. Kristýna Maršovská (lecturer)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 16:00–17:40 AVC
Prerequisites (in Czech)
ZUR105 Introduction to news reporting || ZURb1101 Journalism
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 35 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students not only with the theoretical foundations, but also with practical examples of crisis communication. The course is taught with the active participation of experts from practice, who bring to the teaching experience from their daily work. Active participation of students is ensured by presentations of assigned tasks and simulations and discussion about them. The complexity of the course is based on the requirements of the application sphere, as they were processed in the analysis of the labor market. The importance and complexity of crisis communication clearly arises always in emergencies, most recently in the covid-19 pandemic.
Learning outcomes
Through the acquired knowledge, the course prepares future journalists for contact with public relations professionals (in the field of crisis communication) in journalistic practice, but also brings students basic information for employment directly in public relations (in crisis communication). Upon successful completion of this course, students will acquire knowledge and skills that should be mastered by anyone who wants to successfully manage crisis communication, will be able to prepare for possible communication crises and recognize the right time to start crisis communication. They will also gain theoretical knowledge and insight and skills useful in working in PR agencies or communication / press departments. Upon successful completion of the course, students are able to apply the acquired knowledge in practice.
Syllabus
 • 1) Crisis - basic information, model types, case studies
 • 2) Crisis communication: basic messages and principles, the most common mistakes, case studies
 • 3) The world of media, journalists and preparation for communication with them
 • 4) Before the crisis - prevention, preparation, crisis scenario, crisis plan, crisis team
 • 5) Communication strategies in crisis; situational theory of crisis communication
 • 6) Crisis communication tools
 • 7) Crisis communication in social networks
 • 8) Internal crisis communication
 • 9) Ethics in crisis communication + Communication and behavior of a journalist in crises and emergencies
 • 10) Crisis communication in current agency practice I.
 • 11) Crisis communication in current agency practice I.
 • 12) Final presentation of seminar papers, complete strategies - manuals for a specific client
Literature
  required literature
 • TOMANDL, Jan – ČUŘÍK, Jaroslav – MARŠOVSKÁ, Kristýna – FOJTOVÁ, Tereza. Krizová komunikace. Praktický průvodce. V tisku.
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. URL info
 • ANTUŠÁK, Emil and Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management : krizová komunikace. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 91 s. ISBN 8024509458. info
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 395 pp. ISBN 978-80-7357-488-8. info
 • FEARN-BANKS, Kathleen. Crisis communications : a casebook approach. Fifth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2017. xiv, 423. ISBN 9781138923744. info
  recommended literature
 • ANTUŠÁK, Emil and Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 130 stran. ISBN 9788024634432. URL info
 • ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 182 s. ISBN 9788073579838. info
 • CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 169 s. ISBN 9788024742342. URL info
Teaching methods
Lectures, seminars, team work of individual works and practical projects, study of prescribed literature. Simulated teaching under the guidance of mentors from practice. Project-oriented teaching. Developing teamwork.
Assessment methods (in Czech)
Podmínky splnění kurzu: 1) Krátká prezentace konkrétního příkladu krizové komunikace z aktuálního zpravodajství (studenti jednotlivě 13. 10. až 10. 11., v každém termínu cca 4 studenti)
2) Společná práce minitýmů a prezentace návrhů využití nástrojů KK, sociálních sítí a interní komunikace pro konkrétního klienta (pětičlenné minitýmy prezentují své nápady 24. 11. až 8. 12.)
3) Závěrečná prezentace seminárních prací, tj. kompletních strategií – manuálů pro konkrétního klienta. Vypracovávají je společně pětičlenné minitýmy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2020/ZURb1228