BO306Zk EU Internal Market

Faculty of Law
Autumn 2020
Extent and Intensity
12/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Boháček (assistant)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (assistant)
Mgr. Veronika Janáková (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Department of International and European Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of International and European Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 2. 10. 8:00–9:40 126, 10:00–11:40 126, Fri 23. 10. 12:00–13:40 160, 14:00–15:40 160, Fri 20. 11. 12:00–13:40 208, 14:00–15:40 208
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Absolvování předmětu Základy mezinárodního a evropského práva.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 24 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Absolventi předmětu by měli porozumět ekonomické liberalizaci uvnitř Evropské unie.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování schopen:
- kvalifikovat typická přeshraniční plnění či pohyby na jednotlivé svobody,
- vnímat význam judikatury a sekundárního práva,
- vyhodnotit přípustnost překážek přeshraničních plnění a pohybů.
Syllabus (in Czech)
  • /1/ volný oběh zboží - celní a daňové aspekty
  • /2/ volný oběh zboží - regulační aspekty
  • /3/ volný pohyb osob (lidí) - občanství, vstup, pobyt, zákaz
  • /4/ volný pohyb osob (lidí) - hospodářské a sociální souvislosti
  • /5/ svoboda usazování korporací, volné investice kapitálu, volná úhrada plateb
  • /6/ volné poskytování a přijímání služeb
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, debata, individuální analýzy
Assessment methods (in Czech)
Zpracování závěrečné práce - analýza konkrétního problému podle nabídky a vlastní volby, preferována jsou aktuální témata. Rozprava o této práci.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2020/BO306Zk