BT605Z Diploma Seminar II

Faculty of Law
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Faculty of Law
Supplier department: Faculty of Law
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objective can be summarized as follows to underestand and be able to explain formalities and philosophy of the bachelor`s thesis processing.
Syllabus
 • 1. General informations about formalities for the bachelor`s thesis 2. Bachelor`s thesis philosophies 3. Works with scientific literature 4. Consultations
Literature
 • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 57, [9]. ISBN 8024510529. info
 • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-04-2013_O_citacich_dokumentu.pdf
 • http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-07-2012.pdf
 • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fauth%2Fel%2F1422%2Fpodzim2011%2FEL028%2Findex.qwarp;so=da;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2011%2FEL028%2Findex.qwarp;prejit=
 • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2013%2FEL029%2Findex.qwarp;so=nx;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2013%2FEL029%2Findex.qwarp;prejit=
 • KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA and Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači (How to write seminar and master thesis on computer). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 243 pp. Edice učebnic PrF č. 437. ISBN 978-80-210-5041-9. info
Teaching methods
Lectures, discussion the main topics of master`s thesis.
Assessment methods
Credit - discharge of duty given in plan for master`s thesis.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Teacher's information
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/magisterske-studium/zaver-studia/kde-najit-nalezitosti-zaverecne-prace/
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2021/BT605Z