BV101Zk Dějiny české veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 11. 8:00–9:40 025, 10:00–11:40 025, Pá 15. 11. 8:00–9:40 025, 10:00–11:40 025, Pá 6. 12. 14:00–15:40 133, 16:00–17:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 81/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dějiny české veřejné správy budou rozděleny do tří celků. V prní části bude věnována pozornost vzniku moderní státní správy a územní samosprávy v období rakousko-uherské monarchie. Druhá část bude věnována reformám veřejné správy v první ČSR s důrazem na župní zákon z roku 1920 a organizační zákon z roku 1927. Ve třetí části bude výuka zaměřena na období nesvobody a poválečný vývoj s akcentem na vznik a vývoj národních výborů v tomto období.
Výstupy z učení
Student pochopí souvislosti vývoje jednotlivých správněprávních institutů; dokáže charakterizovat jednotlivé etapy vývoje veřejné správy v moderních českých dějinách; dokáže analyzovat příčiny a výsledky jednotlivých správních reforem; bude umět současnou podobu veřejné správy zasadit do historických souvislostí.
Osnova
  • 1. Rok 1848 a jeho význam pro vývoj veřejné správy na našem území 2. Správní reformy v období Bachovského absolutismu 3. Ústavní vývoj ve 2. polovině 19. století 4. Vznik a vývoj územní samosprávv v 60. letech 19. století 5. Vývoj státní správy po vydání Prosincové ústavy 6. Změny v oblasti veřejné správy v období 1. světové války 7. Národní výbory a národní rady v roce 1918 8. Vznik ČSR a recepční norma 9. Ústavní vývoj v 1. ČSR 10. Reforma obecní samosprávy v 1. ČSR 11. Vydání župního zákona v roce 1920 12. Vydání organizačního zákona v roce 1927 13. Státoprávní změny v období 2. ČSR 14. Prozatímní státní zřízení ve Velké Británii a příprava změny správního systému 15. Vznik národních výborů 16. Státoprávní změny v prvních poválečných letech 17. Vývoj národních výborů v letech 1945 - 1948
Literatura
  • SCHELLE, Karel. Dějiny české veřejné správy. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 314 s. právo. ISBN 978-80-7380-203-5. info
  • SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 430 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška - otevřené otázky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/BV101Zk