BV103Zk Fundamentals of Czech Political System

Faculty of Law
Autumn 2020
Extent and Intensity
12/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Timetable
Fri 20. 11. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Fri 27. 11. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133, Fri 18. 12. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133
Prerequisites
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
General social overview. Knowledge of the basis of functioning of constitutional institutions and political parties. Knowledge of recent election results.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 48/50, only registered: 10/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of course students should be able understand and explain political Instiutions and political Processes in national-wide and local level in Czech Republic,Especially work with information on Czech Political System in future proffesional activities.
Learning outcomes
Knowledge of the foundations of the system of political parties, other political institutions, electoral system, modern political development according to test questions.
Syllabus
 • 1.Political system and its subjects 2.Development od Political System in Czechoslovak Republik,Czechoslovak Federation and Czech republic.3.,4.Intermediation of Interests in Political System of Czech republic(Groups of Interest,Political Parties,Mass media)5.Intermediation in local Politics.6.Topical Questions of Development of Political System in Czech Republic
Literature
  required literature
 • KROUPA, Jiří and Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 86 pp. Učebnice č.540. ISBN 978-80-210-8975-4. info
  recommended literature
 • LORENZ,A.,FORMÁNKOVÁ,H. Politický systém Česka.Brno : CDK,2019
 • JUST, Petr, Olga BRUNNEROVÁ and Jakub CHARVÁT. Dobývání Hradu : česká prezidentská volba 2018. Vydání první. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. 298 stran. ISBN 9788074761430. info
 • HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013 (The 2013 Election to the Chamber of Deputies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • BUREŠ, Jan. Česká demokracie po roce 1989 : institucionální základy českého politického systému. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 526 s. ISBN 9788024742830. info
 • LABOUTKOVÁ, Šárka and Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Edited by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 256 s. ISBN 9788024731650. info
 • CABADA, Ladislav and David ŠANC. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898504. info
  not specified
 • EIBL,O.,PINK,M. a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. CDK/MU : Brno, 2019
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2020/BV103Zk