BZ102Zk Úvod do státovědy

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Procházka (pomocník)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 14. 9. 12:00–13:40 034, 12:00–13:40 030, 14:00–15:40 034, 14:00–15:40 030, St 15. 9. 12:00–13:40 034, 12:00–13:40 030, 14:00–15:40 030, 14:00–15:40 034, Pá 29. 10. 12:00–13:40 136, 12:00–13:40 140, 14:00–15:40 136, 14:00–15:40 140
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování přemětu bude student chápat základní a výchozimi pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu a ústavní právo samotné; bude rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Stát a společnost
 • stát jako instituce
 • veřejná a státní moc
 • dělba moci
 • státní území a obyvatelstvo
 • pojem státu
 • funkce státu
 • organizace státu
 • forma státu a formy vlády
 • Ústava (základní pojmy)
 • forma vlády v ČR
 • zákonodárství
 • správa
 • soudnictví a další právní ochrana
 • Listina základních práv a svobod
 • ústavní soudnictví v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4. info
  doporučená literatura
 • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
 • RESCHOVÁ, Jana, Miluše KINDLOVÁ, Jan GRINC, Ondřej PREUSS a Marek ANTOŠ. Státověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. xxxiii, 44. ISBN 9788075526953. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1995. 173 s. ISBN 80-85305-32-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/BZ102Zk