BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
12/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 14. 2. 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, Pá 2. 3. 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 140, Pá 9. 3. 9:35–11:05 136, 11:10–12:40 136
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou: získání základních znalostí o institutech obecné části trestního práva hmotného;
získání základních znalostí o institutech obecné části trestního práva procesního. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní pojmy trestního práva hmotného a procesního; použít informace o obou předmětech v praxi; interpretovat a aplikovat základní pojmy obou trestně právních odvětví v praxi;
Osnova
  • Základní pojmy: pojem, funkce a základní zásady trestního práva hmotného dospělých a mladistvých.
  • Základy trestní odpovědnosti.
  • Právní následky základů trestní odpovědnosti (tresty, ochranná opatření, opatření pro mladistvé).
  • Pojem, funkce a základní zásady trestního práva procesního / trestního řízení dospělých a mladistvých.
Literatura
  • Žatecká, E. Úvod do trestního práva hmotného a procesního - I. Obecná část. 2. vyd. Brno: MU, 2009
Výukové metody
Přednášky: s oporou o PP prezentace.
Metody hodnocení
Písemné řešení otázek z trestního práva hmotného a procesního dle stanovených okruhů.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.