BZ406Zk Základy práva životního prostředí

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 4. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, 16:00–17:40 038, 18:00–19:40 038, Pá 16. 4. 16:00–17:40 038, 18:00–19:40 038
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny práva životního prostředí, porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí jak v obecné, tak ve zvláštní části práva životního prostředí, vysvětlit jeho funkce, vyargumentovat jeho opodstatněnost. Dovede vytvářet právní stanoviska k základním modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování vtěchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
 • Obecná část: Základní pojmy, systém, prameny, subjekty a ústavní základy práva životního prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí. Právo na informace o životním prostředí. Prevence v právu životního prostředí. Odpovědnost v právu životního prostředí. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Zvláštní část: Ochrana ovzduší. Odpady.Ochrana vody. Ochrana půdy a lesa. Ochrana přírody. V příslušném semestru budou z témat zvláštní části předmětem výukyvždy dvě vybraná témata. Jejich upřesnění bude obsahovat program výuky na příslušný semestr.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 496. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • TUHÁČEK,Miloš, JELÍNKOVÁ, Jitka a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce.GRADA Publishing, a.s., Praha.2015.ISBN 978-80-247-5464-2
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
 • ZAHUMENSKÁ, Vendula. Právo a environmentální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-7129-2. Katedra environmentálních studií: Publikace členů katedry info
 • BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2. URL info
 • TOMOSZKOVÁ, Veronika, Ondřej VÍCHA a Magdaléna VOPAŘILOVÁ. Praktikum z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 129 s. ISBN 9788087576717. info
Výukové metody
Přednášky. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončován ústní zkouškou na vylosované téma.Z témat zvláštní části budou předmětem zkoušky vždy dvě oblasti, které byly předmětem výuky dle programu na příslušný semestr. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí.Při přípravě na ústní část zkoušky není dovoleno používat právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BZ406Zk