CS

PrF:CM204Zk Political Science - Course Information

CM204Zk Political Science

Faculty of Law
Spring 2014
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (lecturer)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (lecturer)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
Supervisor
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Timetable
Mon 24. 2. to Fri 23. 5. Thu 8:00–9:30 140
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
To present Terms and Institutions of Political Science,comparative Approach to Political Parties and Political Systems and not least basic Terms and Problems of International Relations.At the End of Course Students should be able to understand and explain Functions of political and international System.Especially to apply acquired knowlege in professional activities.
Syllabus
 • 1.Sens nan Functions of Political Science 2.Power.Authority.Legitimacy.Functions of Elections 3.Democracy.Autocracy.Totalitarian Dictatorship 4.Political System 5.Political Culture 6.Political Communication 7.Transition to Democracy 8.Comparatice Political Science 9.International System 10.European Integration. 11.Foreign nad Security Policy of Czech Republic 12.Globalization
Literature
  recommended literature
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV (Czech Foreign Policy in 2009: An Analysis of the IIR). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 380 pp. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • SMOLÍK, Josef and Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 276 pp. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8. info
 • KROUPA, Jiří. Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 89 pp. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politologie. Translated by Zdeněk Masopust. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 537 s. ISBN 9788073801151. info
 • Kapitoly o bezpečnosti. Edited by Miloš Balabán - Jan Duchek - Libor Stejskal. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 428 s. ISBN 9788024614403. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie : [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073673482. info
 • BALÍK, Stanislav and Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (The Theory and Practice of Totalitarian and Authoritarian Regimes). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 168 pp. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6. info
 • ADAMOVÁ, Karolina and Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Základy politologie. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 365. ISBN 8071798703. info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie (Democracy. Theories, Models, Individualities, Conditions, Enemies and Perspectives of Democracy). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 pp. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK and Renata VLČKOVÁ. Politologie (Study of Poltitics). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 254 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2. info
  not specified
 • KREJČÍ, Oskar. Mezinárodní politika. 4. aktualiz. a rozš. vyd.,. Praha: Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 9788086929606. info
 • JIRÁK, Jan and Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 9788073674663. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 255 s. ISBN 9788073801090. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2012, Spring 2013.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2014/CM204Zk