CM213Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Čt 11:10–12:40 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM213Z/01: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 209, J. Filip
CM213Z/02: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý pátek 8:00–9:30 124, L. Vyhnánek
CM213Z/03: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý pátek 9:35–11:05 259, L. Vyhnánek
CM213Z/04: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý pátek 11:10–12:40 126, P. Kandalec
CM213Z/05: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý pátek 13:30–15:00 126, P. Kandalec
CM213Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo. Pojem, předmět, prameny. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR. Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní právo. Publikace právních předpisů. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu. Ústavní koncepce ČR a její principy. Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy. Volební procedura a její stádia. Soudní kontrola voleb. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR. Referendum v právní úpravě a praxi. Ústavněprávní základy územní organizace ČR. Pojem územní organizace státu. Unitární forma územní organizace ČR. Státní území a hranice ČR. Vymezení státního území ČR. Územně správní členění ČR. Hlavní město ČR. Státní občanství ČR. Pojem. Vývoj právní úpravy a její principy. Mezinárodní smlouvy. Způsoby nabývaní a pozbývání státního občanství obecně a podle platného práva.
Literatura
  • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 330). ISBN 80-210-3254-5. info
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné. Cvičení s povinnou účasti. Podmínky zápočtu stanoví vyučují v seminární skupině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.