D2PIT05 Teorie práva informačních a komunikačních technologií II

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie, právní filozofie a práva informačních a komunikačních technologií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je vysvětlit a demonstrovat problémy místní působnosti práva na internetu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
Chápat problém teritoriality a exteritoriality internetu
Analyzovat specifické otázky státní suverenity na internetu
Řešit pokročilé problémy kolize státních suverenit na internetu
Osnova
 • Pojem teritoriality na internetu
 • Koncept teritoriální suverenity
 • Alternativní koncepty suverenity na internetu
 • Řešení fundamentálních kolizí suverenity na internetu
Literatura
  povinná literatura
 • Berman, Paul Schiff, "The Globalization of Jurisdiction: Cyberspace, Nation-States, and Community Definition" (March 20, 2002). http://ssrn.com/abstract=304621
  neurčeno
 • Polčák, R. a D.J.B. Svantesson. Information Sovereignty - Data Privacy, Sovereign Powers and the Rule of Law. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.
 • David R. Johnson and David G. Post, Law And Borders: The Rise of Law in Cyberspace, 48 Stanford Law Review 1367 (1996), http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.