DPL3DIS06 Przygotowania do pracy doktorskiej I - artykuł naukowy opublikowany lub przyjęty do publikacji w trakcie semestru

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je součástí tématického bloku Příprava disertační práce I. Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci, formulování vlastních závěrů, rozvíjení schopnosti komplexně zpracovat dílčí problematiku.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • dle požadavků školitele a s ohledem na předmět
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci bude projednán připravený odborný článek.
Vyučovací jazyk
Polština
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/DPL3DIS06