DPL3DIS07 Przygotowania do pracy doktorskiej I - przygotowania tez pracy doktorskiej

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je součástí tématického bloku Příprava disertační práce I. Jeho účelem je shromáždění podkladů pro teze disertační práce, studium a zpracování přehledu dosaženého stupně poznání předmětu disertační práce.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • dle tématu disertační práce
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci bude projednán postup prací.
Vyučovací jazyk
Polština
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/DPL3DIS07