DPLPVP04 Przygotowania do pracy doktorskiej - artykuł naukowy opublikowany lub przyjęty do publikacji poza granicą (opr. Słowacji)

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět doplňuje tématický blok Příprava disertační práce. Účelem předmětu je rozšiřovat schopnosti studenta k samostatné tvůrčí práci, prohlubovat schopnost komplexního zpracování dílčí problematicky související s předmětem disertační práce a formulace vlastních závěrů a názorů v cizím jazyce.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma článku.
Výukové metody
konzultace se školitelem
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci student projedná se školitelem předkládaný článek.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.