EL017 Kyberkriminalita

Právnická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. Ukončení: -.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem je odpovědět si na otázku, zda kyberkriminalita v České republice existuje a pokud ano, srovnat její české pojetí s kyberkriminalitou v zahraničí.
Osnova
  • 1. modul - Úvod do trestního práva 2. modul - Trestní právo a kyberkriminalita v České republice 3. modul - Trestní právo a kyberkriminalita ve světě 4. modul - Úmluva o kyberkriminalitě (Convention on Cybercrime) 5. modul - Kybernetické trestné činy majetkové 6. modul - Trestné činy chránící majetkové zájmy 7. modul - Ostatní trestné činy páchané moderními prostředky komunikace 8. modul - Dětská pornografie za hranicemi 9. modul - Vybrané otázky - přímé bankovnictví 10. modul - Vybrané otázky - elektronické zadávání veřejných zakázek 11. modul - Vyšetřování kyberkriminality 12. modul - Existuje kyberkriminalita?
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2009/EL017