LI203Zk Elektronické důkazy

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. František Púry, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je systematicky vyložit teoretické a praktické aspekty dokazování za užití elektronických důkazních prostředků při aplikaci práva.
Osnova
 • informační teorie důkazu (teorie pravdivosti, pojem důkazu a důkazního prostředku, skutková argumentace)
 • důkazní principy relevantní pro elektronické důkazy (volné hodnocení důkazů, zákonná teorie průvodní, dispoziční princip, inkviziční princip)
 • elektronický důkaz a organická teorie zákonného důkazu
 • základy forenzní vědy elektronických důkazů
 • důkazní spolehlivost elektronických důkazů – obecné problémy
 • přeshraniční zajišťování a předávání elektronických důkazů
 • dokazování šifrovanými daty a problém datových formátů
 • dokazování typickými formami elektronických důkazů – e-mail, webová stránka, záznam z telekomunikačního provozu, odposlech, data ze sociálních sítí
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim. Důkaz a informace. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 15-44, 30 s. edice Scientia. ISBN 978-80-210-8073-7. URL info
  doporučená literatura
 • • QUICK, D., MARTINI, B., CHOO, R. Cloud Storage Forensics. Elsevier, 2014.
 • • NEWMAN, R. Computer Forensics: Evidence Collection and Management. Auerbach publications, 2007.
 • Scheidlin, S. A., Capra, D.J. Electronic Discovery and Digital Evidence: Cases and Materials, New York: West, 2009
 • • DANIEL, L., Daniel, L. Digital Forensics for Legal Professionals, Amsterdam: Elsevier, 2012
 • MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.