LO201Zk Obchodní právo II. (hospodářská soutěž)

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• poskytnout strukturovaný soubor poznatků prakticky využitelných při jednání podnikatele v jednání s konkurencí, a to jednak ve veřejnoprávní rovině (ZOHS a sektorové regulace) a v rovině soukromoprávní
• seznámit se s regulací evropským právem
Osnova
 • Veřejné soutěžní právo (antitrust): • kartelové dohody – podstata, typy, identifikace
 • • rozbor návodů, jak se bránit zneužití dominance na trhu
 • • vysvětlení podstaty ekonomické závislosti a možnosti práva při její regulaci ve vztahu k obecné soukromoprávní ochraně slabší strany
 • • vysvětlení pojmu koncentrace podnikatelských subjektů a její soutěžně právní úpravu. Procvičení praktického procesního postupu v řízení o povolení spojení soutěžitelů
 • • rozbor posledních trendů na úseku ochrany hospodářské soutěže a jejich dopadů na rozhodovací práce
 • • specializační a judiciální blok věnovaný rozboru a komentářům klíčových rozhodnutí v oblasti českého, zahraničního a unijního antitrustu
 • Právo proti nekalé soutěži: • rozbor podstaty a funkcí generální klauzule nekalé soutěže a speciálních skutkových podstat
 • • orientace v právní regulaci reklamy
 • • vysvětlení praktických rozdílů v postavení podnikatele ve vztahu k jinému podnikateli a v jiných vztazích
 • • poskytnutí návodů, jak se bránit proti nekalým soutěžním praktikám, včetně procesních postupů
 • • právo veřejné podpory
Literatura
  povinná literatura
 • BEJČEK, Josef. J. Bejček, P. Hajn, J. Pokorná a kol. : Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 383 s. Učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7400-547-3. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.