MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (náhr. zkoušející)
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Grodl (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
JUDr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP601Zk MPS II )
Základním předpokladem pro absolvování tohoto předmětu je absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé I. Vhodným předpokladem pro studenty jiných fakult je absolvování přemětu Občanské právo a Obchodní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je součástí celku Mezinárodní právo soukromé II. Kurs je věnován věnován mezinárodnímu právu procesnímu, zejména potom evropským pramenům.
Osnova
  • I. Nařízení Brusel I - rozbor pravomoci. II. Nařízení Brusel I - rozbor uznání a prohlášení vykonatelnosti. III. Další nařízení z oblasti evropského justičního prostoru v civilních otázkách.
Literatura
Výukové metody
Praktická cvičení. Domácí příprava. Drilování některých otázek týkajících se formulací doložek.
Metody hodnocení
Semináře. Písemné testy. Závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.