MP811Z Správní právo III - seminář

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Chamráthová (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová (pomocník)
Mgr. Bc. Klára Malaníková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP811Zk Správní právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Osnova
  • Základ právní úpravy a základní pojmy, instituty a procesní postupy ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Literatura
  • JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
  • PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 448 stran. ISBN 9788075022219. info
Výukové metody
diskuse, řešení příkladů
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.