MV858K Evropské správní právo

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Chamráthová (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda (přednášející)
Garance
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 18:00–19:40 211
Předpoklady
MP701Zk Správní právo procesní && MP726Zk Právo EU II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zisk znalostí o problematice tzv. evropského správního práva ve všech jeho možných významových souvislostech. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student získá znalosti ohledně tzv. europeizace domácího správního práva a bude se přitom rovněž orientovat v oblasti správního práva Evropské unie. Studenti rovněž získají komparativní přehled o správním právu v okolních evropských státech. Student bude disponovat znalostmi ohledně správní organizace Evropské unie; zde si osvojí znalost problematiky agentur a sítí Evropské unie. Celkově student získá dostatečnou orientaci v prostředí evropských požadavků na domácí správní právo, jakož i správního práva Evropské unie. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student rozšíří svoje dosavadní znalosti správního práva a práva Evropské unie. Předmět je určen jednak pro ty, kteří by se chtěli v budoucnu věnovat implementaci evropského práva do (správního) práva českého, ale i pro ty, kteří si chtějí prohloubit dosud získané znalosti a vědomosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student:
- získá znalosti ohledně tzv. europeizace domácího správního práva
- bude se orientovat v oblasti tzv. správního práva Evropské unie;
- získá komparativní přehled o správním právu v okolních evropských státech;
- bude disponovat znalostmi ohledně správní organizace Evropské unie;
- uvést a popsat problematiku agentur Evropské unie, správních sítí Evropské unie.
Osnova
 • 1) Správní právo a evropské správní právo; komparativní pohled, instrumentální a normativní pojetí
 • 2) Europeizace národního (domácího) správního práva, Rada Evropy, Evropská unie, princip dobré správy,
 • 3) Právo Evropské unie, správní právo Evropské unie,
 • 4) Správní pravomoc EU, orgány a agentury, správní řád EU
 • 5)Správní pravomoc EU, orgány a agentury
 • 6) Správní pravomoc EU, sítě, soudní ochrana, evropský ombudsman a ochrana osobních údajů v EU
Literatura
  doporučená literatura
 • POMAHAČ, Richard a Jakub HANDRLICA. Evropské správní právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xi, 158. ISBN 9788074004377. info
  neurčeno
 • POMAHAČ, Richard. Evropské veřejné právo. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 252 s. ISBN 9788073575168. info
Výukové metody
přednášky a semináře, úkoly k samostudiu
Metody hodnocení
seminární práce
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Postdoc I. (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009)

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.