NP305Zk Správní věda

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Markéta Bednářová (pomocník)
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Karel Černín, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Nikola Jílková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (pomocník)
JUDr. Pavel Koukal (pomocník)
Mgr. Monika Krejčová (pomocník)
Mgr. Bc. Klára Malaníková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Helena Malíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tibor Skalka (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 18. 9. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133, Pá 4. 10. 10:00–11:40 133, 12:00–13:40 133, Pá 29. 11. 16:00–17:40 025, 18:00–19:40 025
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní věda - disponuje hlubšími poznatky o struktuře a fungování veřejné správy jako komplexního společenského systému, je schopen orientace v podstatných aspektech a problémech moderní veřejné správy , - má znalosti o problematice personálního základu veřejné správy a státní služby, o principech etiky a etických kodexech, o ochraně veřejného zájmu v rozhodování veřejné správy, opatření proti korupci, principech nakládání s veřejným majetkem, je schopen uplatnit poznatky vyplývající z aktuálního rozvoje, trendů a reforem evropské veřejné správy, s akcentem na efektivnost rozhodnutí a postupů, je obeznámen s principy a modely hodnocení a kontroly veřejné správy.
Osnova
 • Veřejná správa jako systém. Organizační a funkční pojetí veřejné správy Personální základ veřejné správy. Veřejná služba. Státní služba. Úředníci územní samosprávy. Profesní etika veřejné správy. Etické kodexy. Ochrana veřejného zájmu (střet zájmů). Opatření proti korupci. Reformy veřejné správy. Modernizace. Reforma veřejné správy v ČR. Veřejný majetek. Pojmy kontrola, evaluace, audit. Kritérium efektivnosti veřejné správy. Hodnocení (evaluace) veřejné správy. Evaluační modely.
Literatura
 • HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 3. aktualiz. a podstatně do. Praha: Linde, 2010. 503 s. ISBN 9788072017966. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • HAVLAN, Petr. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. 2. aktualiz. a podstatně do. Praha: Linde, 2008. 318 s. ISBN 9788072017089. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 s. Edice učebnic MU č. 418. ISBN 978-80-210-4742-6. info
 • Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Edited by Jiří Grospič - Lenka Vostrá. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 406 s. ISBN 8086473716. info
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • Aktuální otázky reformy veřejné správy : (sborník příspěvků z konference). Edited by Petr Průcha. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 178 s. ISBN 8021022957. info
 • VIDLÁKOVÁ, Olga. Reformy veřejné správy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 140 s. ISBN 8071942901. info
 • MATES, Pavel a Miloš MATULA. Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 112 s. ISBN 8070794070. info
 • POMAHAČ, Richard. Průvodce veřejnou správou. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 246 s. ISBN 80-85866-42-0. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Petr MRKÝVKA. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 234 s. ISBN 8021018283. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 225-245. ISSN 1210-9126. info
 • VESELÁ, Monika. Státní služba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 115 s. ISBN 8021016604. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 802101458X. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1210-9126. info
Výukové metody
přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Zpracování a obhájení seminární práce v rozsahu 10-12 stran, na zvolené téma z oblasti správní vědy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.