SOC003 Public Administration in the Czech Republic

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. David Hejč, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 10. 3. 12:00–13:40 042, 14:00–15:40 042, St 24. 3. 12:00–13:40 042, 14:00–15:40 042, St 7. 4. 12:00–13:40 042, 14:00–15:40 042, St 21. 4. 12:00–13:40 042, 14:00–15:40 042, St 5. 5. 12:00–13:40 042, 14:00–15:40 042, St 19. 5. 12:00–13:40 042, 14:00–15:40 042
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After successful passing of the subject Public Administration in the Czech Republic the student: - knows basic theoretical and practical knowledge about the system of public administration in the Czech republic - knows about the basic signs and conditions of a modern public administration in the European administrative area - is able to explain the main principles of the realization of public administration in a democratic state governed by law - is able to make a comparison of the main organizational a functional principles of the administrative systems in particular states of Europe - is able to apply general information about the system of public administration in the Czech republic for the purposes of analyses and comparisons - is able to orientate himself in the system of legal regulation of the public administration in the Czech republic, knows about the procedures and decision making of the public administration in the Czech republic as well as about the legal guarantees in public administration - is able to explain the importance of the personal aspect and the basics of the legal regulation of the status of officials in the European legal area
Osnova
  • 1. Introduction to Administrative Law, Administrative Law Science and Administrative Science. Public Administration vs. Private Administration 2. Survey of history of Public Administration (especially in the Czech Republic) and Public Adminitration studies. Constitutional rudiments of Public Administration 3. Organizational principles of Public Administration 4. Public Administration organization in the Czech Republic. State administration, self-governmental bodies 5. Public Administration functioning and decision-making. Tasks and aims of Public Administration. 6. Constitutional rudiments of Public Adminsitration. Principles of Good Governance. 7. Administrative Law system. Sources of Adminsitrative Law. 8. Regions, Communities - their status, competences, organs and activities 9. Administrative Procedural Law 10. Legal guarentees in Public Administration 11. Judicial control 12. Other means of Public Administration control. Public Administration and information.
Literatura
  • SKULOVÁ, Soňa. Public administration in the Czech republic : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 47 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 22). ISBN 802103940X. info
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Lectures are held for a minimum of 5 students. With smaller number of students attending the course, lectures are replaced with tutorials. Reading list will be given by the course co-ordinator at the fist lecture or tutorial. The examination has a written and an oral part. Examination - credit requirements: 1. Semester paper 2. Written test comprising Yes/No(True/False) or multiple choice questions 3. Discussion on the semester paper
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/SOC003