BVD001K Leadership and Work in Small Teams

Faculty of Law
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Kateřina Fafílková
Supplier department: Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
BVD001K/01: Fri 24. 4. 16:40–18:10 208, 18:15–19:45 208, Sat 25. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, 11:10–12:40 316, 13:30–15:00 316, 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, 18:15–19:45 316, Sun 26. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, 11:10–12:40 316, S. Trávníčková
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 16 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/16, only registered: 0/16
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to realize importance of developing soft skills in the areas specified bellow to realize the importance of their future development. They should: - learn to gie a receive feedback;
- be familiar with basic principles of leading people;
- improve skill to solve unknown tasks;
- try to assign tasks with the respect to needs and abilities of team members;
- try to work with objection;
- try to lead a team;
- have basic information about MBTI and Belbin typology of team roles and their importance for teamwork;
- improve presentation skills;
- improve their argumentation skills;
Syllabus
 • 1. Introduction (methods, expectations and fears, teamwork, personal experiences)
 • 2. Problemsolving tasks, basic skill of teamwork
 • 3. Feed back
 • 4. Personal typology
 • 5. Prezentation skills
 • 6. Work with objection, conflicts.
 • 7. Testing of improved skills.
 • 8. Evaluation, closing.
Literature
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011. 157 s. ISBN 9788024736648. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 6. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 9788073679095. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 173 s. ISBN 9788073673178. info
 • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. info
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností : metodický průvodce. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 8072611356. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Jak řídit a vést porady. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003. vii, 15. ISBN 8072264605. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
 • Manažerské techniky II. Edited by Oldřich Šuleř. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1997. 212 s. ISBN 80-85839-19-9. info
Teaching methods
Experiential learning (solving tasks and their reflection), feedback, work in groups, playing roles, model situations.
Assessment methods
participation on the lessons, active participation in teamwork (evaluation based on the feedback of all other students)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.

logolink opvk


Předmět slouží k rozvoji dovedností studentů zaměřených na práci v týmu a vedení týmů, a to především k schopnosti vedení lidí, poskytování a přijímání zpětné vazby, zadávání úkolů, práce s motivací členů týmu a k rozvoji komunikačních, prezentačních a argumentačních dovedností.

V tomto předmětu, který bude vyučován blokovou výukou (pátek odpoledne až neděle odpoledne) o vybraném víkendu v jarním semestru se studenti budou moci seznámit se základy týmové práce, kterou využijí nejen při studiu na právnické fakultě, ale především při práci v jakémkoli pracovním týmu v budoucím zaměstnání. Předmět je zaměřen na obecné dovednosti týmové spolupráce a vedení lidí. Na základě poptávky studentů je možné témata změnit či upravit tak, aby vyhovovala jejich potřebám.

Bloková výuka je plánována na jeden víkend v jarním semestru. Na výběr budou dvě formy - "školní verze" - výuka probíhá v prostorách fakulty, či vyučující preferovaná "outdoor verze" - výuka probíhá ve školících prostorách mimo Brno, které si studenti spolu s vyučující za tímto účelem vyberou a budou ochotni se poměrnou částkou spolupodílet na vzniklých nákladech.

REGISTRACE A ZÁPIS PŘEDMĚTU U předmětu není soutěž v registraci. Možnost jeho zaregistrování má kdokoli, kdo splňuje prerekvizity. Proč? Chceme mít možnost do předmětu vybrat ty studenty, co mají zájem o rozvoj těchto dovedností, nikoli pouze ty, kteří se stihnou včas zaregistrovat. Pro zápis tohoto předmětu si proto VŠICHNI zaregistrovaní musí POŽÁDAT O VÝJIMKU. Na základě informací poskytnutých od uchazečů o zápis předmětu, které zaregistrovaným přijdou emailem, potom bude výjimka udělena a předmět vám bude zapsán. Věříme, že se tak na víkendové výuce setkáme skutečně s těmi, co mají o tento předmět zájem. O postupu budeme zaregistrované informovat emailem.

The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2015/BVD001K

Go to top | Current date and time: 24. 2. 2018 09:21, Week 8 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System