CS

PrF:MVP003K Legal Clinic of Media Law - Course Information

MVP003K Legal Clinic of Media Law

Faculty of Law
Spring 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Michal Hájek (lecturer)
Mgr. Marek Zemský (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jan Páral (seminar tutor)
Supervisor
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVP003K/01: Wed 8. 3. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Wed 22. 3. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Wed 5. 4. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Wed 19. 4. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Wed 3. 5. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Wed 17. 5. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148
MVP003K/02: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites
Nevyžadují se žádné předchozí znalosti práva. Předmět je tak vhodný i pro studenty jiných oborů.
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je zájem o problematiku mediálního práva a ochota se aktivně zapojit do výuky. A to nejen formou diskuze, ale také formou nácviků, které jsou nejvhodnějším metodou pro výuku dovedností jako je poradenství, srozumitelná ať už písemná nebo ústní komunikace nejen s klientem o právních záležitostech.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/15, only registered: 2/15
Fields of study the course is directly associated with
there are 30 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni odpovědět na otázky:
- Jakým způsobem získávají novináři informace, co říká právo na skryté kamery a agenta provokatéra?
- Jak i o právu napsat srozumitelně?
- Jak rozebrat případ a hlavně jak vymyslet jeho řešení?
- Jaké důkazy a jací svědkové jsou zajímaví pro soudce?
- Jak se liší pohled novináře a právníka?
Syllabus
 • Cílem předmětu je zkoumat:
 • Jaká práva mají novináři?
 • Jak je chráněno soukromí?
 • Jak média mohou zasáhnout do práv a chráněných zájmů druhých?
 • Jaké praktické věci je možno využít pro posouzení přípustnosti práce novináře?
 • Jakými prostředky se bránit, když jsou porušována práva novináře? A když je porušováno soukromí?
 • Jak soudy soudí případy v ochraně osobnosti v mediálním právu?
Literature
  recommended literature
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 399 s. ISBN 9788073803827. info
 • KROUPA, Jiří, Pavel MOLEK, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ and Ladislav VYHNÁNEK. Mediální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 248 s. ISBN 9788021048843. info
Teaching methods
Řešení praktických případů
Nácvik praktických dovedností
Diskuze o aktuálních problémech
Assessment methods
Aktivní účast alespoň na pěti z celkového počtu šesti seminářů. Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Studenti fakulty sociálních studií se mohou do předmětu zapsat i přes formální obsazenost předmětu. Stačí kontaktovat Michala Hájka na hajekmichal@mail.muni.cz
Teacher's information
http://www.ferovamedia.cz
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2017/MVP003K