AOBFc Obecná biofyzika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Vágnerová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AOBFc/01: Út 16:00–18:30 N04009/309
AOBFc/02: Út 16:00–18:30 N04009/309
AOBFc/03: Pá 7:30–10:00 N04009/309
AOBFc/04: Pá 7:30–10:00 N04009/309
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat základní biofyzikální přístroje; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • (Praktická výuka je členěna na výuku v laboratořích, semináře a demonstrace)
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku.
 • 2. Měření viskozity kapalin.
 • 3. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 4. Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu.
 • 5. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl. Polarimetrie. Měření optické mohutnosti čoček.
 • 6. Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr.
 • 7. Stanovení visu. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • 8. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem.
 • 9. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • 10. Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • 11. Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v léčebné praxi. 12. Zápočtový test.
Literatura
  doporučená literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod. Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní protokol, který je známkován. Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.