BAFY0222p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
celkem 8. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (přednášející)
Šárka Bébarová (pomocník)
Mgr. Lea Neumayerová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BAFY0121 Fyziologie I - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je seznámit studenty s funkcí jednotlivých orgánů, soustav i organismu jako celku. Jako jeden ze základních teoretických oborů vytváří nejenom nutnou základnu pro studium navazujících klinických oborů, ale současně integruje i poznatky dalších předmětů, jejichž metodologii fyziologie ve výzkumu využívá - metodologii klinické biochemie i lékařské fyziky při současném navázání na znalosti, získané studenty v morfologických předmětech – anatomie a histologie.
Osnova
  • Gastrointestinální systém (morfologie, funkce, metabolismus substrátů) Žaludek, duodenum, pankreas, játra (morfologie a funkce) Tenké a tlusté střevo (morfologie a funkce) Výživa člověka Obecné principy regulací (humorální, nervová, imunologická). Žlázy s vnitřní sekrecí Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie Stres, těhotenství, laktace Neuron, morfologie, funkční stavba, mediátory Morfologie a funkce míchy, reflex extero-, proprioceptivní Morfologie a funkce prodloužené míchy, mozečku, bazálních ganglií, mozkové kůry Fyziologie zraku, sluchu Vyšší nervová činnost, učení, paměť, spánek Fyziologie dětského věku a stáří
Literatura
    doporučená literatura
  • WARD, Jermy PT, LINDEN, Roger WA: Základy fyziologie; 1.české vydání, Galén Praha, 2010, ISBN 978-80-7262-667-0
  • WILHELM, Zdeněk a A KOLEKTIV. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova universita - Lékařská fakulta, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
  • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z fyziologie : pro studenty bakalářských oborů. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 71 s. ISBN 8021026014. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student si u ústní zkoušky náhodně vybere 3 otázky, které zodpoví po 15 minutové přípravě. Aby student úspěšně složil závěrečnou zkoušku, nesmí být žádná ze tří otázek hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.