BAPD0321p Péče o novorozence a kojence I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
celkem 10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Dan Wechsler (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
Splnění podmínek pro studium 3. semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pediatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění typických pro dětský věk, kdy je kladen důraz na specifické zvláštnosti, odlišné vyšetřovací postupy a speciální vyšetřovací techniku. Po absolvování předmětu bude student schopen zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace, provést základní screeningová vyšetření novorozence, porozumí problematice kongenitálních a dědičných chorob a jejich dopadu na dítě a jeho rodinu, bude vybaven základními teoretickými i praktickými znalostmi v diagnostice a terapii nejčastějších onemocnění dětského věku.
Osnova
  • Organizace neonatologie a perinatologie. Fyziologie novorozence se zaměřením na časnou a pozdní adaptaci. Zásady observace fyziologického novorozence, morfologické a funkční charakteristiky. Novorozenec s nízkou porodní hmotností. Nezralý a nedonošený novorozenec. Hypotrofický a přenášený novorozenec. Poranění za porodu. Výživa novorozence.Novorozenec se závažnou VVV. Hypoxický novorozenec. Bronchopulmonální dysplazie. Nejčastější dědičná onemocnění. Novorozenecký screening. Věkové kategorie u dětí, růst a vývoj dítěte, Onemocnění respiračního traktu, GIT, jater, pankreasu, krevní a nádorová onemocnění, endokrinní, cukrovka, vrozené poruchy metabolizmu, alergická onemocnění, imunodeficience, kožní a infekční nemoci.
Literatura
  • Resuscitace novorozence. Edited by Michal Prokop. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 50. s. ISBN 8024705354. info
  • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
  • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
  • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. Vydání první. Brno: IDVPZ, 1998. 302 stran. ISBN 8070132574. info
  • ŠAŠINKA, Miroslav a Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: SATUS, 1998. 620 s. ISBN 8096796305. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.